Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Hjarbæk Fjord & Simested Ådal

Litteratur
Følgende litteratur, fortæller om fjorden, og dens natur.

Bugge Mortensen, Henrik.
Ved den blå fjords kyster : en rejse i landet omkring Hjarbæk Fjord.
Forlaget Rebild, 2001

Vestergaard, Peter.
Overvågning af enge ved Hjarbæk Fjord 1990-1993 Viborg Amt, Miljø og Teknik, Københavns Universitet, Botanisk Institut, Økologisk Afdeling, 1996.

Ettrup, Henning.
Udvikling i fuglebestandene i Hjarbæk Fjord 1967-1993 i relation til miljøforhold og ændret slusedrift.
samarbejdsprojekt mellem Danmarks Miljøundersøgelser, Skov- og Naturstyrelsen og Viborg Amt, Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Flora- og Faunaøkologi, 1994. (Faglig rapport fra DMU, nr. 112)

Mahler, Viggo.
Flyvende insekter ved Hjarbæk Fjord 1986 Viborg Amtskommune, 1987.

Uhd Jepsen, Palle.
Vildtreservatet Hjarbæk Fjord
Vildtbiologisk Station, 1978.

Fakta
Kommuner: Skive, Viborg
Areal: 4901 hektar
Ejerforhold: Statsejet og privatejet

De tre alvorligste trusler:
- Dambrug
- Sommerhuse
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Reduceret vandforurening

Sidevisninger
Denne måned: 208
Sidste måned: 195

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet