Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Flyndersø & Stubbergård Sø


Isfugl ved Stubber Å Foto: Gerner Majlandt

Arter
Rørdrum:
Der er i år hørt paukende rørdrum ved både Skalle Sø og Helle Sø. Rørdrummen ved Helle Sø var der længe, men har sikkert ikke ynglet. Ved Skalle Sø har der i år mindst ynglet 3 par.

Skarv:
Ved en tælling den 8/4 04 taltes 10 reder i kolonien ved Flyndersø.
Ved tælling fra båd den 28/4 taltes hele 44 reder i kolonien.
Den 16/5 taltes 65 par og den 7/6 taltes 75 reder med store unger i nogle af rederne, mens andre skarv stadig lå og rugede.

Isfugl:
Der yngler 1-2 par. Ét par yngler ved Stubber Å og ses bedst ved Sortehusene ved den nye mosesti. Se foto. Der ses også isfugl ved den nordlige del af Flyndersø, hvor den sikkert yngler i en af skrænterne.

Fakta
Kommuner: Holstebro, Skive
Areal: 1147 hektar
Ejerforhold: Flere private lodsejere

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet

Sidevisninger
Denne måned: 117
Sidste måned: 285

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet