Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave


Brugsted med udsigt til Vorsø

IBA Status
IBA-status
Ifølge BirdLife International kvalificerer Horsens Fjord, Svanegrunden & Endelave som Important Bird Area (IBA) nr. 36 med samme afgrænsning som EF-fuglebeskyttelsesområdet.
Kvalifikationsgrundlaget for IBA-lokaliteten er ynglende Skarv og rastende Bjergand, Ederfugl og Lille Kobbersneppe. Af disse har Bjergand og Lille Kobbersneppe en ugunstig bevaringsstatus hvad angår deres overvintrende populationer i Europa; førstnævnte anses for at være truet i europa, mens sidstnævnte efter den seneste vurdering anses for at være sikret i Europa.
Som fokusarter for Horsens Fjord, Svanegrunden & Endelave er i Caretakerprojektet udvalgt ynglefuglene Rørhøg, Skarv, Almindelig Ryle, Klyde, Havterne, Dværgterne, Splitterne og Rødrygget Tornskade samt rastefuglene Ederfugl, Fløjlsand, Hvinand, Bjergand, Stor Skallesluger, Skarv, Hjejle og Lille Kobbersneppe.

Fakta
Kommuner: Hedensted, Horsens, Odder
Areal: 42560 hektar
Ejerforhold: Offentlige og private

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Færdsel
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Fiskeribegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Regulering af kitesurfing

Sidevisninger
Denne måned: 246
Sidste måned: 235

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet