Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave


Sondrup Strand 10. maj 2009

Sidste nyt
15-05-2009: Caretakergruppen for Horsens Fjord har nu foretaget den planlagte koordinerede tælling i området i weekenden 9-10 maj.

Mest markant var nok antallet at observerede Lille Kobbersneppe, men ikke overraskende sås også en del Grågæs, Ederfugle, Strandskader, samt en del Alm. Ryler, Rødben og Hvidklire, samt flere Klyder, bl.a. ved i området Sondrup Strand, som ses på billedet ovenfor.

Medlemmer af gruppen arbejder desuden i øjeblikket på at optælle ynglefuglene på områdets øer, rev og poller og vil forhåbentlig være i stand til at bringe resultatet indenfor nærmeste fremtid.


30-03-2009:

Caretakergruppen omkring Horsens Fjord afholdt møde d. 2. februar 2009 for at drøfte de fremtidige aktiviter.

Gruppen enedes om ikke længere at gennemføre månedlige koordinerede tællinger, men kun at lave koordinerede tællinger på udvalgte tidspunkter.

Det blev aftalt at gennemføre koordinerede tællinger af rastefuglene i Horsens fjord området:
• 9.-10. Maj 2009
• 12.-13. September 2009

Disse to tællinger kommer til at ligge samtidig med følgende af DMU’s aktiviteter:

• 9.-10. Maj. International landsdækkende optælling af mørkbuget og lysbuget knortegås. National optælling af hjejle.
• 12.-13. September. International landsdækkende optælling af grågås.

Der er fortsat mulighed for, at vi i løbet af året kan lave aftale om at gennemføre yderligere rastefugleoptællinger, hvis der er opbakning til det.

Vedr. ynglefugletællinger i 2009:

Det forventes foretaget optælling af ynglefugle på Alrø Poller, på Hjarnø og på Endelave.

Desuden forsøges gennemført ynglefugletællinger på Svanegrunden, Hou Røn og Søby Rev.

Der skal mindst en erfaren optæller med ved hver ynglefugleoptælling. Optimal optælling på Hou Røn kræver flere optællere.

Hver gang der er gennemført en caretakertælling i IBA’en meddeles dette under rubrikken Nyheder. Der laves en kort beskrivelse af de vigtigste (dvs. store antal, usædvanlige forekomster, sjældne arter mv.) iagttagelser.

Nyhedsrubrikken vil evt. også fortælle – så vidt det opdages via dofbasen eller på anden måde - om usædvanlige observationer gjort i området af andre end caretakere eller gjort på andre tidspunkter end under de koordinerede tællinger.


30-03-2009: 21 år gammel ynglende Skarv på Vorsø!

Jens Gregersen har i dag talt 1200 Skarver på Vorsø. Heriblandt er aflæst en ynglefugl med ring. Fuglen kunne identificeres som værende en 21 år gammel hun, og dermed landets ældste yngleaktive Skarv nogensinde.


23-03-2006:
Link til rapport vedrørende området publiceret i Søravnen nr. 3, 1980 tilføjet (se links i vesntre spalte)
Dokumentet fylder 2,1 Mb.


22-03-2006: Caretakergruppen for området har nu siden januar 2005 fulgt området med en månedlig koordineret tælling.

Seneste optællingblev foretaget søndag d. 5 marts 2006, hvor der i området mellem Alrå, Vorsø og Norkysten af fjorden var isdækket ca. 60% af området.

Alligevel var der dog en del fugle i området, såsom grågås, vibe, sangsvane, hvinand, stor regnspove m.v.

Vi forventer indtil videre at fortsætte med en månedlig koordineret tælling.


21-03-2006: Ny side med artslister tilføjet

06-03-2005: Gruppen omkring Horsens Fjord vil i 2005 forsøge at få gennemført mindst en månedlig optælling af fuglene i området.

Der er således indtil videre optalt en gang i månederne januar, februar og marts, senest 6 marts 2005.02-12-2004: DOF afholdt i weekenden 26/11-28/11 kursus for deltagere i caretakerprojektet på Klostermølle ved Mossø.

Lørdag morgen d. 27/11 var der ekskursionen til caretakerområdet ved Horsens Fjord med praktiske øvelser i optælling af fugle.

Fakta
Kommuner: Hedensted, Horsens, Odder
Areal: 42560 hektar
Ejerforhold: Offentlige og private

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Færdsel
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Fiskeribegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Regulering af kitesurfing

Sidevisninger
Denne måned: 241
Sidste måned: 235

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet