Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Alrø
Alrø Abildhoved
Alrø Alhale (se seneste obs.)
Alrø by/agerland (se seneste obs.)
Alrø Egehoved (se seneste obs.)
Alrø Poldkrog (se seneste obs.)
Alrø Poller (se seneste obs. - ynglepar 2019)
Alrø Strevelshoved
Alrø Vadegrund (se seneste obs.)
Alrødæmningen (se seneste obs.)
Amstrup Enge (Odder) (se seneste obs.)
Amstrup Red (se seneste obs.)
Borre (Horsens Fjord) (se seneste obs. - ynglepar 2019)
Brakør Nakke (se seneste obs. - ynglepar 2019)
Brund Nordmark
Endelave By
Endelave, Flasken
Endelave, flyvepladsen
Endelave, klinten på sydkysten
Endelave, Kloben
Endelave, Louisenlund
Endelave, Lynger
Endelave, lægeurtehaven
Endelave, Røde Ko
Endelave, sydkysten
Endelave, østkysten
Endelave, Øverste Ende
Endelave, Øvre
Glud Håb
Gyllingnæs (se seneste obs.)
Haldrup Vig og Vorsø Nordvestvejle (se seneste obs.)
Henneskov Hage, Alrø
Hestemade, Haldrup (ynglepar 2019)
Hesteodde
Hjarnø (se seneste obs. - ynglepar 2019)
Horsens Fjord central del (Sejet Nørremark) (se seneste obs.)
Horsens Fjord v.Alrø(Alrøsund) (se seneste obs.)
Horskær (se seneste obs.)
Hov Røn
Hummelkær Skov Ø.f. Søby
Kalsehoved Skov(Storskov)
Kalsemade
Kalsenakke
Lerdrup Bugt (se seneste obs.)
Lerdrup Enge v. Amstrup (se seneste obs.)
Møllegrunden (se seneste obs.)
Ramsar 13 havområder
Skomagergrund
Sondrup Strand (strandengene)
Splidholm (se seneste obs.)
Splidholm enge/bro
Svanegrund
Søby Fredskov (Ravnskov) (se seneste obs.)
Søby Rev (se seneste obs. - ynglepar 2019)
Søby Strand
Sønderby Skov på Alrø
Vorsø (landarealer) (se seneste obs.)
Vorsø Kalv og Sydrevlerne (se seneste obs.)
Vorsø Østvejle og Langøerne (se seneste obs.)
Vorsø, fjorden syd og øst for (se seneste obs.)

Fakta
Kommuner: Hedensted, Horsens, Odder
Areal: 42560 hektar
Ejerforhold: Offentlige og private

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Færdsel
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Fiskeribegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Regulering af kitesurfing

Sidevisninger
Denne måned: 166
Sidste måned: 207

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet