Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Alrø (se seneste obs.)
Alrø Abildhoved
Alrø Alhale (se seneste obs.)
Alrø by/agerland (se seneste obs.)
Alrø Egehoved (se seneste obs.)
Alrø Poldkrog (se seneste obs.)
Alrø Poller (se seneste obs.)
Alrø Strevelshoved (se seneste obs.)
Alrø Vadegrund
Alrødæmningen (se seneste obs.)
Amstrup Enge (Odder)
Amstrup Red (se seneste obs.)
Borre (Horsens Fjord) (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Brakør Nakke (se seneste obs.)
Brund Nordmark
Endelave By
Endelave, Flasken
Endelave, flyvepladsen
Endelave, klinten på sydkysten
Endelave, Kloben
Endelave, Louisenlund
Endelave, Lynger
Endelave, Røde Ko
Endelave, sydkysten
Endelave, østkysten
Endelave, Øverste Ende
Endelave, Øvre
Glud Håb
Gyllingnæs (se seneste obs.)
Haldrup Vig og Vorsø Nordvestvejle (se seneste obs.)
Henneskov Hage, Alrø
Hestemade, Haldrup
Hesteodde (se seneste obs.)
Hjarnø (se seneste obs.)
Horsens Fjord central del (Sejet Nørremark)
Horsens Fjord v.Alrø(Alrøsund) (se seneste obs.)
Horskær (se seneste obs.)
Hov Røn (se seneste obs.)
Hummelkær Skov Ø.f. Søby
Kalsehoved Skov(Storskov)
Kalsemade (se seneste obs.)
Kalsenakke
Lerdrup Bugt (se seneste obs.)
Lerdrup Enge v. Amstrup (se seneste obs.)
Møllegrunden
Ramsar 13 havområder
Skomagergrund
Sondrup Strand (strandengene)
Splidholm (se seneste obs.)
Splidholm enge/bro (se seneste obs.)
Svanegrund (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Søby Fredskov (Ravnskov) (se seneste obs.)
Søby Rev (se seneste obs.)
Søby Strand (se seneste obs.)
Sønderby Skov på Alrø (se seneste obs.)
Vorsø (landarealer) (se seneste obs.)
Vorsø Kalv og Sydrevlerne (se seneste obs.)
Vorsø Østvejle og Langøerne (se seneste obs.)
Vorsø, fjorden syd og øst for (se seneste obs.)

Fakta
Kommuner: Hedensted, Horsens, Odder
Areal: 42560 hektar
Ejerforhold: Offentlige og private

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Færdsel
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Fiskeribegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Regulering af kitesurfing

Sidevisninger
Denne måned: 237
Sidste måned: 239

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet