Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Alrø (se seneste obs.)
Alrø Abildhoved
Alrø Alhale
Alrø by/agerland
Alrø Egehoved (se seneste obs.)
Alrø Poldkrog (se seneste obs.)
Alrø Poller (se seneste obs.)
Alrø Strevelshoved (se seneste obs.)
Alrø Vadegrund
Alrødæmningen
Amstrup Enge (Odder)
Amstrup Red
Borre (Horsens Fjord) (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Brakør Nakke (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Brund Nordmark (se seneste obs.)
Endelave By (se seneste obs.)
Endelave, Flasken (se seneste obs.)
Endelave, flyvepladsen (se seneste obs.)
Endelave, klinten på sydkysten (se seneste obs.)
Endelave, Kloben (se seneste obs.)
Endelave, Louisenlund
Endelave, Lynger (se seneste obs.)
Endelave, Røde Ko
Endelave, sydkysten
Endelave, østkysten
Endelave, Øverste Ende
Endelave, Øvre (se seneste obs.)
Glud Håb
Gyllingnæs (se seneste obs.)
Haldrup Vig og Vorsø Nordvestvejle (se seneste obs.)
Henneskov Hage, Alrø
Hestemade, Haldrup
Hesteodde
Hjarnø (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Horsens Fjord central del (Sejet Nørremark) (se seneste obs.)
Horsens Fjord v.Alrø(Alrøsund)
Horskær (se seneste obs.)
Hov Røn
Hummelkær Skov Ø.f. Søby
Kalsehoved Skov(Storskov)
Kalsemade
Kalsenakke
Lerdrup Bugt (se seneste obs.)
Lerdrup Enge v. Amstrup
Møllegrunden
Ramsar 13 havområder
Skomagergrund
Sondrup Strand (strandengene)
Splidholm (se seneste obs.)
Splidholm enge/bro
Svanegrund (ynglepar 2020)
Søby Fredskov (Ravnskov)
Søby Rev
Søby Strand
Sønderby Skov på Alrø
Vorsø (landarealer) (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Vorsø Kalv og Sydrevlerne (se seneste obs.)
Vorsø Østvejle og Langøerne (se seneste obs.)
Vorsø, fjorden syd og øst for (se seneste obs.)

Fakta
Kommuner: Hedensted, Horsens, Odder
Areal: 42560 hektar
Ejerforhold: Offentlige og private

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Færdsel
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Fiskeribegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Regulering af kitesurfing

Sidevisninger
Denne måned: 50
Sidste måned: 423

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet