Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave


Lerdrup Bugt, 6. maj 2007

Litteratur
Biledgaard, Kim og Morten Nielsen 1997: Fuglelokaliteterne i Vejle Amt. - Dansk Ornitologisk Forening.
Burfield, I. & F. van Bommel (red.) 2004: Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. – BirdLife International.
Eskildsen, Jörn 2004: Skarver 2004. DMU arbejdsrapport nr. 199. - Danmarks Miljøundersøgelser.

Harritz, Poul Henrik 1999: Danmarks Småøer. - Politikens Forlag.
Højager, Søren 1993: Endelave. Gejrfuglen Årg. 29 nr. 1 - Østjysk Biologisk Forening.
Højager, Søren 1993: Hjarnø. Gejrfuglen Årg. 29 nr. 4 - Østjysk Biologisk Forening.
Højager, Søren 1997: Alrø. Gejrfuglen Årg.33 nr. 1 - Østjysk Biologisk Forening.
Lange, Peter & Morten Nielsen 1998: Fuglelokaliteterne i Århus Amt. - Dansk Ornitologisk Forening.
Rasmussen, Jan Fischer 1999: Birds of Danish SPA’s – Miljø- og Energiminsteriet, Skov og Naturstyrelsen.
Vadstrup, Mette Skinnebach, m.fl. 1996: Strandenge i Århus Amt – Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret

Fakta
Kommuner: Hedensted, Horsens, Odder
Areal: 42560 hektar
Ejerforhold: Offentlige og private

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Færdsel
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Fiskeribegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Regulering af kitesurfing

Sidevisninger
Denne måned: 245
Sidste måned: 235

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet