Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Nissum Fjord

Litteratur
Nissum Fjord

Poulsen, C. M. 1939 Sortrygget Vipstjert, Motacilla alba yarrellii, ved Thorsminde. - DOFT 33: 20.

Poulsen, C. M. 1939 Fugle ved Thorsminde. - FF 45: 113-120.

Poulsen, C. M. 1940 Optegnelser ved Thorsminde. - Jagt og Fiskeri 12: 316-318.

Torp Pedersen, E. 1949 Skestorke (Platalea leucorodia L.) ved Fælsted Kog. - DOFT 43: 91.

Torp Pedersen, E. & Lyneborg Jensen, L. 1956 Nissum Fjords fugle. - DOFT 50: 1-66.

Salomonsen, F. 1957 Nissum Fjord og Knortegæssene (Branta bernicla (L.)). - DOFT 51: 119-131.

Andersen, S. K. 1957 Odinshaner (Phalaropus lobatus (L.)) ved Nissum Fjord. - DOFT 51: 74.

Torp Pedersen, E. 1961 Rede med syv æg af Hedehøg (Circus pygargus (L.)) i Felsted Kog. - DOFT 55: 56-58.

Uhd Jepsen, P. 1967 Fuglelivet ved Nissum Fjord. - DOFT 61: 1-29.

Jepsen, P. U. 1970 Nissum Fjord som rasteplads for ande- og vadefugle. - Dansk Vildtforskning 1969-1970. Side 20-26.

Jepsen, P. U. 1970 Vildtbiologisk Stations undersøgelser i Nissum Fjord. - FO 11: 29.

Frederiksen, K. & Dybbro, T. 1971 Skægmejsen (Panurus biarmicus) iagttaget i Felsted Kog. - DOFT 65: 77-78.

Uhd Jepsen, P. 1972 Vildtreservat Felsted Kog. - Kalø, Vildtbiologisk Station. 60 sider (Danske Vildtundersøgelser nr. 17).

Uhd Jepsen, P. 1973 Felsted Kog - et vildtreservat. Naturens Verden 57: 17-25.

Meltofte, H. 1978. Skudeffektiviteten ved intensiv kystfuglejagt i Danmark. En pilotundersøgelse. - DOFT 72: 217-222.

Wæhrens, G. T. 1978. Danske forekomster af havænder i ferskvand i årene 1965-1976. - DOFT 72: 109-120.

Meltofte, H. & Petersen, B. D. 1979. Forekomst af blyhagl i vestjyske vådområder samt i kråsen hos danske ænder. - DOFT 73: 265-272.

Christensen, J. O. 1980 Fuglelivet i Bøvling Fjord zone II i 1979 og 1980. - Upubliceret rapport.

Hansen, M. 1980 Optælling af fire vadefuglearter i Bøvling Fjord Vildtreservat 1980. - Upubliceret rapport.

Christensen, J. O. 1981 Fuglelivet og dets biotopvalg på Bøvling Klit og Holmen 1981. - Upubliceret rapport.

Olesen, I. H. & Christensen, J. O. 1981 Biotopvalg hos Lysbuget Knortegås og Kortnæbbet Gås i Nissum Fjord . - Gåsegruppens Årsrapport 1981 side 48-49. - DOF.

Christensen, J. O. 1984 Nissum Fjords ynglefugle 1983. - Duplikeret rapport til Landbrugsministeriets Vildtforvaltning.

Christensen, J. O. 1985 Fuglelivet ved Nissum Fjord 1983. - Duplikeret rapport til Landbrugsministeriets Vildtforvaltning.

Christensen, J. O. 1987 Nissum Fjords fugleliv 1983-85. - Landbrugsministeriets Vildtforvaltning, Vildtreservatkontoret. - 191 sider.

Clausen, P., Bøgebjerg, E., Fox, T., Jørgensen, H. E., Hounsen, J. P., Kjær, P. A. & Petersen, I. K. 1999 Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. - Samarbejdsprojekt mellem SNS og DMU. Afsnit om Nissum Fjord: side 51.

Fakta
Kommuner: Holstebro, Lemvig
Areal: 10906 hektar
Ejerforhold: Private og staten

De tre alvorligste trusler:
- Ræv
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 167
Sidste måned: 350

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet