Lille Vildmose

IBA-status
Birdlife International kvalificerer Lille Vildmose som Important Bird Area (IBA) nr. 7. Afgrænsningerne er de samme som EF-fuglebeskyttelsesområdets.
Kvalifikationsgrundlaget for IBA-lokaliteten er ynglende Skarv og rastende Sangsvane. Sidstnævnte er truet i EU og raster på lokaliteten med over 1% af trækpopulationen. Hvorfor den ikke er med på udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet, er svært at sige.
Som fokusarter i Caretakerprojektet er udvalgt Skarv, Rørhøg, Kongeørn, Stor hornugle, Mosehornugle, Trane, Sort stork, Tinksmed, Brushane, Sortspætte, Natravn, Hedelærke og Rødrygget tornskade og rastefuglene Sangsvane og Sædgås.

Fakta
Kommuner: Greve, Mariagerfjord, Aalborg
Areal: 7393 hektar
Ejerforhold: Aage V. Jensens Fonde, Pindstrup Mosebrug og priva

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tørvegravning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Stop for tørvegravning
- Søretablering

Sidevisninger
Denne måned: 31
Sidste måned: 256

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet