Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle

IBA-status
Ifølge BirdLife International kvalificerer lokaliteten som Important Bird Area (IBA) nr. 8.

Kvalifikationsgrundlaget for IBA-lokaliteten er ifølge BirdLife ynglende Stormmåge, en art, hvis udbredelse er koncentreret i Europa, og hvis bevaringsstatus i Europa er ufavorabel (SPEC 2), samt at lokaliteten er EF-fuglebeskyttelsesområde.

I Caretakerprojektet er følgende arter udvalgt som fokusarter for lokaliteten: ynglende Almindelig Ryle, Stormmåge, Klyde, Havterne og Brushane samt rastefuglene Sangsvane, Gravand, Knortegås, Kortnæbbet Gås og Pibesvane.

Fakta
Kommuner: Jammerbugt, Vesthimmerlands
Areal: 1660 hektar
Ejerforhold: Privat

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 113
Sidste måned: 180

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet