Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle

Status for ynglefugle
Nedenstående status er begrænset til Aggersborggård Vildtreservat:

Arter der er omfattet af udpegningsgrundlaget:
Klyde:
1991 4 par
1992 50 par
!993 11 par
1994 3 par
1995 3 par
1996 25 par
1997 99 par
1998 18 par
2001 25 pa
2004 35 par
2006 ingen på grund af ræv

Havterne:
1991 85 par
1992 100 par
1993 97 par
1994 57-60 par
1995 100-120 par
1996 38-58 par
1997 136 par
1998 75-80 par
2001 25 par
2004 55 par
2006 Ingen på grund af ræv

Stormmåge:
1991 1400-1700 par
1992 1625 + par
1993 1500 par
1994 1415-1700 par
1995 1100- 1650 par
1996 1385 par
1997 1015 par
1998 1300-1450
2001 1250 par
2004 1250 par
2006 Få ynglepar p.g.a. ræv

Almindelig Ryle:
Ingen ynglefugle i perioden 1991-2006

Brushane:
Ingen ynglefugle i perioden 1991-2006


Øvrige ynglefugle i reservatet:

Strandskade:
Antal ynglefugle i perioden 91-2006 ligger i intervallet 53-75 par med 2004 som toppen.

Sølvmåge:
Antal ynglefugle i perioden 91-2006 ligger i intervallet 32- 600 par med 2004 som toppen.

Hættemåge:
Antal ynglefugle i perioden 91-2006 ligger i intervallet 0-1100 par med 1998 som toppen.

Det vil sige, at i 1998, hvor der kun ynglede 44 par Sølvmåger i reservatet, var der "plads" til 1100 par Hættemåger og op til 1450 par Stormmåger.


Fakta
Kommuner: Jammerbugt, Vesthimmerlands
Areal: 1660 hektar
Ejerforhold: Privat

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 119
Sidste måned: 180

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet