Almindingen


Træløber med redematriale.

Artsliste
I hele Almindingen er der set 210 arter, heraf 3 i to racer. Data fra DOFbasen november 2005.

Aftenfalk
Agerhøne
Allike
Almindelig Ryle
Atlingand
Bjergand
Bjergirisk
Bjergpiber
Bjergvipstjert
Blisgås
Blishøne
Blå Kærhøg
Blåhals
Blåmejse
Bogfinke
Bramgås
Broget Fluesnapper
Brushane
Bynkefugl
Bysvale
Canadagås
Digesvale
Dobbeltbekkasin
Dompap
Drosselrørsanger
Duehøg (2 racer)
Dværgfalk
Dværgmåge
Dværgryle
Engpiber
Engsnarre
Enkeltbekkasin
Fasan
Fiskehejre
Fiskeørn
Fjeldvåge
Fuglekonge
Fyrremejse
Gransanger
Gravand
Græshoppesanger
Grønbenet Rørhøne
Grønirisk
Grønsisken
Grå Fluesnapper
Gråand
Grågås
Gråkrage
Gråspurv
Gråstrubet Lappedykker
Gul Vipstjert (2 racer)
Gulbug
Gulspurv
Gærdesanger
Gærdesmutte
Gøg
Halemejse
Havesanger
Havlit
Havørn
Hedehøg
Hedelærke
Hjejle
Huldue
Husrødstjert
Husskade
Hvepsevåge
Hvid Stork
Hvid Vipstjert
Hvidhalset Fluesnapper
Hvidklire
Hvidskægget Sanger
Hvidvinget Korsnæb
Hvinand
Hærfugl
Hættemåge
Isfugl
Islandsk Ryle
Jernspurv
Karmindompap
Kernebider
Klyde
Knarand
Knopsvane
Kongeørn
Kortnæbbet Gås
Krikand
Krumnæbbet Ryle
Kvækerfinke
Kærløber
Kærsanger
Lille Flagspætte
Lille Fluesnapper
Lille Kobbersneppe
Lille Korsnæb
Lille Lappedykker
Lille Præstekrave
Lille Regnspove
Lille Skallesluger
Lundsanger
Lærkefalk
Løvsanger
Misteldrossel
Mosehornugle
Mudderklire
Munk
Mursejler
Musvit
Musvåge
Natravn
Nattergal
Natugle
Nordisk Lappedykker
Nordsanger
Nøddekrige
Odinshane
Perleugle
Pibeand
Pibesvane
Pirol
Plettet Rørvagtel
Pungmejse
Ravn
Ringdrossel
Ringdue
Rovterne
Rustand
Rød Glente
Rødben
Rødhals
Rødrygget Tornskade
Rødstjert
Rødstrubet Lom
Rødstrubet Piber
Rødtoppet Fuglekonge
Rørdrum
Rørhøg
Rørsanger
Rørspurv
Råge
Sangdrossel
Sanglærke
Sangsvane
Sildemåge
Silkehale
Sivsanger
Sjagger
Skarv
Skeand
Skovhornugle
Skovpiber
Skovsanger
Skovskade
Skovsneppe
Skovspurv
Skægmejse
Slørugle
Snespurv
Sneugle
Solsort
Sort Glente
Sortklire
Sortkrage
Sortmejse
Sortspætte
Sortterne
Spidsand
Spurvehøg
Spurveugle
Spætmejse
Stenpikker
Stenvender
Stillits
Stor Flagspætte
Stor Gråsisken
Stor Kobbersneppe
Stor Korsnæb
Stor Præstekrave
Stor Regnspove
Stor Skallesluger
Stor Tornskade
Stormmåge
Strandhjejle
Strandskade
Stær
Svaleklire
Svartbag
Sydlig Nattergal
Sædgås (2 racer)
Sølvhejre
Sølvmåge
Taffeland
Temmincksryle
Tinksmed
Toppet Lappedykker
Tornirisk
Tornsanger
Trane
Tredækker
Troldand
Træløber
Tyndnæbbet Måge
Tårnfalk
Vagtel
Vandrefalk
Vandrikse
Vandstær
Vendehals
Vibe
Vindrossel

Fakta
Kommune: Bornholm
Areal: 7286 hektar
Ejerforhold: SNS, Bornholms Regionskommune og private.

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Gødskning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 121
Sidste måned: 299

Link til denne sideNæste lokalitet