Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Almindingen


En flok opmærksomme rovfuglereder-tællere.

Rovfuglereder
Fællestur for alle caretakergrupper d. 19.02.2005.

Vi havde en vellykket tur i det snetunge og tågede vejr. Der var mødt tretten deltagere op, heraf en enkelt ny. Turens formål var at finde reder , der muligvis var lavet af hvepsevåge.
Der er i 2004 flere iagttagelser af overflyvende hvepsevåge( r ) i Bastemose området . Syd og sydøst for Bastemosen findes flere ældre løvtræsbevoksninger, som kunne være velegnede som yngleplads. Disse bevoksninger var målet for dagens indsats. Det lykkedes at finde en enkelt rede i området. Carsten Andersen og gruppe 2 vil følge op iagttagelsen i ynglesæsonen .
Per C. Pedersen
Lokalitetskoordinator

Fakta
Kommune: Bornholm
Areal: 7286 hektar
Ejerforhold: SNS, Bornholms Regionskommune og private.

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Gødskning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 127
Sidste måned: 204

Link til denne sideNæste lokalitet