Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Almindingen


Per Bomholt med deltagere

Rovfuglekursus
14.juni 2005

Møde om rovfugle med Per Bomholt.

Ti caretakere mødtes for at lære mere om rovfugle og registrering af disse.
Per Bomholt øste ud af sin enorme erfaring vedr. rovfugle. Per har arbejdet specielt med rovfugle i over 30 år og har i de senere år arbejdet med rød glente , som han også er DATSY-koordinator for.
Vi mødtes på rastpladsen ved Robbedale, hvor Per præsenterede Freddy Jensens kort over rød glentes optræden på Bornholm de sidste tre år. Artens årscyklus blev gennemgået.
Ved Nylars blev der gjort et lille ophold for at vise deltagerne det sidst kendte ynglested for rød glente på Bornholm.
Derefter kørte vi til Springbakken og Styrtebakkerne for at at få det store blik ud over sydøen . Per fortalte spændende og engageret om hvordan man bedst inventerer rovfugle. Specielt rød glente og hvepsevåge blev behandlet grundigt. Mange tips og erfaringer blev videregivet, så deltagerne fik helt sikkert ny viden med hjem. Per kommer til Bornholm igen i slutningen af juli, hvor der følges op på dette arrangement. Tema på næste møde bliver hvordan man registrerer de udfløjne unger. Mere om dette senere.

Per C. Pedersen

Fakta
Kommune: Bornholm
Areal: 7286 hektar
Ejerforhold: SNS, Bornholms Regionskommune og private.

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Gødskning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 134
Sidste måned: 204

Link til denne sideNæste lokalitet