Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Almindingen

Litteratur
Jessen, Bente & Erik Buchwald 1997: Særligt beskyttet Naturskov – lokaliteter i statsskovene. Bind 1. Øerne. – Skov- og Naturstyrelsen.

Nielsen, Morten 1997: Fuglelokaliteterne i Bornholms amt. – Dansk Ornitologisk Forening.

Andersen, Carsten m.f. 2005: Fugle på Bornholm 2004. - Dansk Ornitologisk Forening for Bornholm og Ertholmene.

Fakta
Kommune: Bornholm
Areal: 7286 hektar
Ejerforhold: SNS, Bornholms Regionskommune og private.

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Gødskning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 131
Sidste måned: 204

Link til denne sideNæste lokalitet