Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Almindingen


Glade Caretakere til seminar i Middelfart.

Caretakere-seminar
6 Caretakere fra IBA. 80 Almindingen (3 af dem desuden fra IBA. 120 Rønne banke!) deltog i weekenden d. 18.-19. marts i DOF´s seminar i Middelfart for Caretakere, Datsy-koordinatore og punkttællere. Det var Per C. Pedersen, Susanne Knudsen, Kåre Kristiansen, Hanne Tøttrup, David Nestved og Karsten Rasmussen. Der var samlet ca. 100 DOF’ere fra hele landet.
Programmet lød på mange spændende indlæg. Emnerne var bl.a. status fra alle projektor, Caretaker-perspektiv på landdistriktsmidler, indtastning af ynglefugle i DOF-basen, udpegningsgrundlag og trusselsvuderinger, strukturreformens betydning for den offentlige naturforvaltning, beretning fra den offentlige fugleovervågning, diverse quiz’er samt en fugletur. Mange spændende indlæg, der gav en masse baggrundsviden og stof til eftertanke.
Det var en rigtig god weekend, der kan anbefales til andre Caretakere.

Fakta
Kommune: Bornholm
Areal: 7286 hektar
Ejerforhold: SNS, Bornholms Regionskommune og private.

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Gødskning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 130
Sidste måned: 204

Link til denne sideNæste lokalitet