Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Tystrup-Bavelse Søerne

Ejerforhold detaljeret
Mere om ejerforhold:
Der er 2 store enkelt-ejere, hhv. Næsbyholm og Bavelse Godser, de deles om ejerskabet af arealerne øst for søerne fra Fiskerhuset ved Susåens tilløb i nordøst incl. søen ca. midten derfra frem til Strids Mølle i syd. På den sydlige del er det Gunderslevholm Gods der ejer Tystrup sø ud til midten fra Dyrehaven til og med Rejnstrup Holme.

Suserup Skov og Broby Vesterskov ejes af Sorø Akademi.

Frederikskildeskov, Tamosen, Suserup Gård, Kongskilde, noget af området nord for Kongskilde med Skovkrogen, Hundesø til Ny Rytterbjerg og Hørhaven er offentlig ejet, alt hører under Odsherred Statsskovdistrikt.
De resterende arealer er fordelt mellem mindre lodsejere.

Amtsopdeling: Nøjagtig amtsopdelingsforhold af søen hersker der angivelig lidt usikkerhed om, idet det ikke ifølge beskrivelserne nøjagtig er defineret hvor grænsen gennem søerne går.

Kongskilde: Fungerer nu som Friluftsgård, den er indrettet i den tidligere Kongskilde Møllegård og drives som selvejende institution. Den har bl.a en naturafdeling som formidler viden om områdets natur og landskaber. Kongskilde nævnes så tidlig som i år 1284 men navnet er angivelig endnu ældre. Selve vandmøllen har eksisteret siden 1280 og har hørt under Sorø Kloster. Ved Reformationen kom den til at høre under Antvorskov Ryttergods, der blev ejet af den daværende konge.

Næsbyholm Gods: Navnet er fundet på grund af godsets beliggenhed på næsset som skyder ud mellem søen og Susåen. Den nuværende placering har eksisteret siden slutningen af det 16. århundrede.
Blev opført i 1585 under ejerskab af Sten Brahe ( bror til Tygo Brahe) og Birgitte Rosenkrantz.
I 1700 tallet ejede godset flere kirker i området. Blev i 1709 solgt til Frederik IV, som kort efter også købte Bavelse Gods disse blev herefter dannet til Grevskabet Frederiksholm, de skulle huse elskerinden som plaster på at hun blev udskiftet med en ny. Godserne blev dog sjældent benyttet fordi de var beliggende afsides i forhold til hendes behov.
Godserne har haft en noget skiftende og omtumlet tilværelse gennem tiderne, som følge af de forskellige ejere samt svingende konjunkturer. Nuværende hovedbygning blev opført efter brand i 1932. Avlsgården er i dag bortforpagtet.

Bavelse Gods: Historien rækker længere tilbage end det 16. århundrede. Af kendte ejere nævnes Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine. De blev dog tvunget til at afstå ejendommen i forbindelse med deres løsladelse fra Hammershus. I 1709 opkøbt af Kong Frederik IV. De 2 godser er siden da blevet solgt sammen. Avlsbygningen nedbrændte i 1870.

Gunderslevholm Gods: Blev omtalt allerede i 1333. Landsbyen blev opført som en befæstet borg ved Gunderslev, antagelig Gunderslevholm. På grund af strid mellem ejeren og Valdemar Atterdag, blev hele herligheden brudt ned til grunden få år efter opførelsen. Sidenhen har stedet her haft lige så omtumlet en tilværelse som de øvrige godser, afhængig af ejere og op- og nedgangstider. Som en af de markant fremgangsrige ejere nævnes Mogens Gjøe i 1498, han fik stor betydning for godsets størrelse og velstand.

Fakta
Kommuner: Næstved, Sorø
Areal: 1964 hektar
Ejerforhold: Overvejende privat eje på forskellige lodsejere.

De tre alvorligste trusler:
- Fiskeri
- Sejlads
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 228
Sidste måned: 411

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet