Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Tystrup-Bavelse Søerne


Tamosen om foråret

Gode steder for fugleobservationer
Tamosen/ Suserup/ Susåens udløb: P- pladsen ligger ved Suserup Gård, ad en mindre vej over for Golf klubben. Står man med næsen vendt mod Søen, er Suserup Skov på højre hånd. Atter her er mulighed for en mindre vandring. Vær opmærksom på at benytte stien helt uden om gården til højre. Herfra kan man vælge en rundtur ned mod søen, atter med flot udsigt og gode muligheder for fuglekig, eller man kan vælge stien ned mod Tamosen og fugleskjulet. Her er udgravet 3 småsøer som følge af tørvegravning i tidligere tid, side om side med Susåens tilløb. Den nuværende drift tager højde for bevaring af landskabets nuværende tilstand med ferske enge og åbne vandflader. Her kan man som fugletilskuer tilbringe mange timer med godt udbytte på alle tidspunkter af året. Her ses svaner, næsten alle andearter, skallesluger, rovfugle, vadere, duer, ugler, isfugl, spætter samt massevis af sangfugle i yngletiden. På samme tid kan man i forlængelse af skoven se hvordan den stille og roligt breder sig helt på egen vilkår.

Kongskilde/ Frederikskilde med strand: Udgangspunkt er P-pladsen ved Kongskilde Friluftsgård. En sti mærket med gult fører ned mod Mølle Sø, ned under vejen, forbi vandmøllen ned mod søen. Her er god udsigt over Søen, og Tystrup på modsatte bred. Gode muligheder for at se mange forskellige fugle.
Vandreruten fører videre gennem marker og skov, stedvist med imponerende udsigt, til den igen slutter ved P- pladsen.

Hørhaven:
På vestsiden af Tystrup Sø, lige umiddelbart syd for Vinstrup er der P plads ved Hørhaven, neden for Bavnen som er højeste punkt lige i det område, angivelig 55m. o.h. Fra Bavnen er der en flot langtrækkende udsigt over det meste af søområdet og i klart vejr endda længere end det. Herfra er der desuden gode muligheder for at iagttage de "store vingefang" et eller andet sted over skov eller sø. Det er muligt at spadsere en mindre tur rundt i området, op til Bavnen. Ruten er afmærket med Gult, herfra går det stejlt ned mod søen, pletvist er her fugtigt til dels sumpet, derpå videre langs bredden, hvor man kan iagttage vand- eller vadefugle, samt småfugle i trætoppene. Herefter igen videre rundt om Hørhavenæsset og videre op gennem det kuperede terræn til man når en lille sti langs læhegn og man når snart igen tilbage til udgangspunktet, P-pladsen.


Bavelse:
Udgangspunktet her er Bavelse Kirke hvor der er parkeringsmulighed. Fra sydsiden af kirken fører en sti langs Bavelse Sø. Opmærksomheden må henledes på Uvedkommende færdsel forbudt mod Godset, ikke stien til Bavelse Sø. Stien fører syd om kirkegården til nordvestsiden af grøn lade. Ved Søen kan der ved forår og sommer ses mange gode observationer af ynglefugle her i området. Efter nogen vandring rækker udsigten mod Rejnstrup Holme med frodige enge og rørskove. Der er ingen adgang til området, tilhører udelukkende fugle og dyrelivet.

Fakta
Kommuner: Næstved, Sorø
Areal: 1964 hektar
Ejerforhold: Overvejende privat eje på forskellige lodsejere.

De tre alvorligste trusler:
- Fiskeri
- Sejlads
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 227
Sidste måned: 411

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet