Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Kirkeugle (Athene noctua)

Generelt om kirkeugle
Tidligere var denne lille ugle almindelig over det meste af Jylland og Fyns landbrugsområder. I dag er den næsten udryddet og der er kun omkring 60 par tilbage herhjemme. De er spred ud over Jylland og arten har et stor behov for hjælp og beskyttelse. Projekt kirkeugle er allerede i gang med dette beskyttelsesarbejde og dette har allerede resulteret i flere forskellige anbefaling til beskyttelse af arten. Disse anbefalinger bliver der nu fulgt op på af et projekt under Grønt Partnerskab, som har specielt fokus på at forbedre kirkeuglernes ynglesucces. Dette bliver gjort i samarbejde med DOF, forskellige kommuner, landbrugsorganisationer og individuelle landmænd, der huser de få tilbageværende kirkeuglepar. Projekt Fokuseret Fugleforvaltning vil støtte de igangværende projekter ved at skal opmærksomhed omkring den lille ugle.

Mål for Projekt Fokuseret Fugleforvaltning
Projekt Fokuseret Fugleforvaltning vil bidrage til at hjælpe kirkeuglen yderligere ved at skabe mere opmærksomhed om arten og dens behov.

Det gør DOF
• Der opsættes kameraer på en af rederne, hvilket giver alle interesserede en unik mulighed for at følge med i denne fascinerende ugles yngleperiode
• Der skabes via projektets hjemmeside en formidlingsplatform til præsentation af opnåede resultater
• Vigtig viden om nødvendige behov for at sikre den danske population af kirkeugler formidles ligeledes på hjemmesiden

Årlige bestandsopgørelser
Alle arter i Projekt Fokuseret Fugleforvaltning bliver overvåget, så vi kan finde ud af, hvor stor bestanden er. Overvågningen står en gruppe af frivillige trænede ornitologer for, og resultaterne bliver indtastet i DOFbasen (link). Desuden bliver der samlet store mængder data ind på hvilke naturtyper/områder og hvilke reder fuglene vælger. De data kan bruges i fremtidige analyser. Størrelsen af bestanden bliver hvert år opgjort i en detaljeret rapport. Denne type data er vigtig for det videnskabelige arbejde.


© Tage Stampe

Fakta
Vingefang: 50-56 cm.
Længde: 22 cm.
Vægt: 140-180 g.
Vægt (hun): 150-200 g.
Kuldstørrelse: 2-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 27-28 dage
Ungetid: 30-36 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2018: 10
Udvikling 1990-2000: Tilbagegang
Ændring: 50-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 209
Sidste måned: 281

Forrige artLink til denne sideNæste art