Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Sydlige Læsø

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Skarv00
Grågås00
Knortegås00
Ederfugl00
Sortand00
Fløjlsand00
Toppet Skallesluger00
Klyde00
Strandhjejle00
Almindelig Ryle00
Lille Kobbersneppe00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Engsnarre0
Trane0
Klyde0
Almindelig Ryle0
Brushane0
Storspove0
Rødben0
Tinksmed0
Stenvender0
Splitterne0
Fjordterne0
Havterne0
Dværgterne0
Mosehornugle0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2024000744 
2023000958 1 
2022000468 1 
2021000926 5 
2020000818 
2019000202 
2018000359 
2017000805 1 
2016000676 5 
2015000287 1 
2014000568 2 
2013000587 8 
2012000359 5 
2011000624 2 
2010000605 8 
2009000794 12 
20080001262 19 
20070001163 12 
2006000888 13 
2005000115 
20040001187 1 
2003000424 1 

Fakta
Kommune: Læsø
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Mink
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 78
Sidste måned: 164

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet