Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Sydlige Læsø

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Als Dyb Holme
Als Dyb Revler
Alsdyb
Bløden Hale
Bovet Bugt (se seneste obs.)
Danzigmand (se seneste obs.)
Færøn
Hornfiskrøn
Jegens Odde
Knobgrund
Knogen
Kobbersgrund
Kringelrøn
Langerøn
Læsø Nordvest Rev
Mellemflak
Mosen, Læsø
Nylandsrende
Rønnerne
Sandvad
Stokken (Store-Knotten) (se seneste obs.)
Store Knot og Lille Knot
Syrodde (se seneste obs.)
Syrsig
Sønder Nyland
Søndre Rønner
Søndre Rønner Flak
Tusholm
Vester Nyland (se seneste obs.)
Ålebjerg Dyb

Fakta
Kommune: Læsø
Areal: 14500 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Mink
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 163
Sidste måned: 167

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet