Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Sydlige Læsø

Beskyttelse
Området er beskyttet i henhold til EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet som område nummer 10.
Desuden er området udpeget som EU-Habitatområde nummer 6.
Endelig er området også Ramsarområde (nr. 10).
I området Bovet - Knotten mod øst er der oprettet et jagt- og forstyrrelsesfrit reservat.
Siden september 1978 har Rønnerne været fredet.

Udpegningsarterne for Fuglebeskyttelsesområdet er:
Trane (ynglende)
Almindelig Ryle (ynglende)
Lille Kobbersneppe (ynglende)
Tinksmed (ynglende)
Splitterne (ynglende)
Havterne (ynglende)
Dværgterne (ynglende)
Mørkbuget Knortegås (trækkende)
Ederfugl (trækkende/rastende)
Sortand (trækkende/rastende)
Fløjlsand (trækkende/rastende).

Fakta
Kommune: Læsø
Areal: 14500 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Mink
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 47
Sidste måned: 164

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet