Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Sydlige Læsø

Status
2006:
22 par ynglende Almindelig Ryle.
Stor Kobbersneppe og Brushane blev ikke fundet ynglende.

2007:
Første sikre fund af ynglende Brushane (1 par) siden 1996.
15-16 par Almindelig Ryle. Ingen par på Hornfiskrøn og Als Dyb Holme.
I 2007 var yngleforholdene for vadefuglene ikke optimale på grund af de udtørrede pander og loer.

Alle optællinger er udført af Palle A. F. Rasmussen.

Fakta
Kommune: Læsø
Areal: 14500 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Mink
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 105
Sidste måned: 190

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet