Sydlige Læsø

Sidste nyt
23-09-2006: I foråret lykkedes det at få etableret optællinger i dette svære område. Lokaliteten er stor og nogle steder svært tilgængelig. Desuden er en del af området omtåleligt for forstyrelser. Derfor var det vigtigt for os, at optællingerne bliver gennemført af en person der er godt kendt med området, og som kan gennemføre tællingerne med mindst mulig forstyrrelse af fuglene. Det er lykkedes at finde en sådan person.
Nordjyllands Statsskovdistrikt har ansvar for moniteringen af en del af området. Derfor var det naturligt, at der blev indledt et samarbejde. Vores mand tæller derfor også for SNS og får til gengæld dækket de udgifter der er forbundet med at tage til Læsø og tælle.
Der er i 2006 gennemført ynglefugletællinger som snarest vil blive tilgængelige på DOF-Basen, ligesom de øvrige sider på hjemmesiden vil blive etableret i løbet af efteråret 2006.

Fakta
Kommune: Læsø
Areal: 14500 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Mink
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 94
Sidste måned: 85

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet