Saltholm & Peberholm

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Skarv12590  2004-11-07 317
Knopsvane3719  2009-08-27 301
Sangsvane42  2010-03-28 110
Grågås3871  2008-08-16 320
Bramgås10972  2011-10-30 310
Pibeand13737  2009-10-09 290
Skeand440  2009-08-27 260
Ederfugl2968  2009-03-29 190
Havørn12  2005-01-15 360
Blå Kærhøg11  2004-09-25 260
Dværgfalk6  2005-10-09 200
Vandrefalk4  2011-10-30 270
Hjejle6500  2011-10-30 290

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Skarv0
Bramgås504 ynglepar i 2005 1
Ederfugl0
Rørhøg0
Klyde0
Almindelig Ryle0
Brushane0
Stor Kobbersneppe0
Storspove0
Stenvender0
Sorthovedet Måge0
Svartbag0
Rovterne1 ynglepar i 2008 1
Splitterne0
Fjordterne0
Havterne0
Dværgterne0
Mosehornugle0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2022000755 
2021000494 39 
2020000714 31 
2019000631 29 
2018000455 34 
2017000480 25 
2016000568 37 
2015001469 34 
2014000457 35 
2013000648 33 
2012000785 39 
2011179 01218 44 
2010156 01071 35 
20094183 01458 30 
20084244 11108 31 
20076392 0995 24 
20063194 0857 48 
20056383 11720 53 
20043211 0963 53 
2003000573 51 

Tabel 4. Datoer for alle rastefuglebearbejdninger foretaget for lokaliteten.
ÅrDatoer for rastefugletællinger
201130-okt
201028-mar
200912-nov, 09-okt, 27-aug, 29-mar
200811-dec, 08-nov, 16-aug, 13-jan
200707-okt, 30-sep, 05-aug, 25-mar, 18-feb
200624-sep, 29-jul, 15-jan
200506-nov, 09-okt, 18-sep, 27-aug, 28-mar, 15-jan
200407-nov, 25-sep, 05-sep

Fakta
Kommune: Tårnby
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 70
Sidste måned: 114

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet