Vadehavet

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Nordisk Lappedykker00
Skarv4  2011-10-23 10
Kortnæbbet Gås00
Grågås14  2011-10-23 10
Bramgås88  2011-10-23 10
Knortegås00
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla)15620  2007-05-01 11
Knortegås00
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla)15620  2007-05-01 11
Gravand29222  2007-12-01 21
Pibeand36730  2006-10-01 21
Krikand1861  2011-10-22 30
Gråand8  2011-10-23 10
Spidsand10147  2007-12-01 22
Skeand62  2011-10-22 10
Ederfugl1510  2011-10-23 20
Sortand00
Toppet Skallesluger12  2011-10-23 10
Stor Skallesluger00
Vandrefalk2  2011-10-22 10
Strandskade00
Klyde8003  2005-07-31 11
Stor Præstekrave00
Hvidbrystet Præstekrave00
Hjejle00
Strandhjejle5977  2005-05-29 11
Islandsk Ryle7005  2007-06-07 21
Islandsk Ryle (ssp. islandica)106000  2007-05-01 11
Sandløber00
Almindelig Ryle81211  2007-09-01 21
Lille Kobbersneppe41081  2006-05-21 22
Småspove00
Storspove8875  2004-03-10 11
Rødben13868  2005-07-31 11
Hvidklire1  2011-10-22 10
Stenvender507  2008-05-25 10
Sorthovedet Måge00
Dværgmåge00
Hættemåge00
Stormmåge800  2011-10-23 10
Sølvmåge00
Svartbag00
Bjerglærke00
Bjergirisk4  2011-10-22 10
Snespurv00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Rørhøg0
Hedehøg0
Klyde0
Hvidbrystet Præstekrave0
Almindelig Ryle0
Brushane0
Rødben0
Tinksmed0
Sandterne0
Splitterne0
Fjordterne0
Havterne0
Dværgterne0
Mosehornugle0
Blåhals0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
202000010006 1 
201900021811 5 
201800026379 1 
201700014858 3 
201600014980 2 
201500013952 3 
201400014259 8 
201300011984 11 
201200011066 4 
2011235 013303 14 
20100008311 19 
200900018812 10 
200811 014082 2 
200748 017141 
200633 011675 2 
200523 06105 12 
200411 05004 46 
20030005837 4 

Tabel 4. Årstal med ynglebearbejdninger fra før caretakerprojektets start i 2003.
Årstal før 2003 med ynglebearbejdninger
1996, 1995

Tabel 5. Datoer for alle rastefuglebearbejdninger foretaget for lokaliteten.
ÅrDatoer for rastefugletællinger
201123-okt, 22-okt
200825-maj
200701-dec, 01-sep, 07-jun, 01-maj
200601-okt, 01-aug, 21-maj
200531-jul, 29-maj
200410-mar

Fakta
Kommuner: Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Stillehavsøsters
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Bekæmpelse af stillehavsøsters
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 80
Sidste måned: 189

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet