Vadehavet

Sidste nyt
25-01-2010: Kulden holder ved, og det indre Vadehav er delvist dækket af is. Løb og render holdes isfri pga. tidevandsstrømmen, men landskabet synes hvidt efter en nat med ned til 10 minusgrader. Mange af de fugle, der normalt bliver i en mild vinter, har for længst taget flugten. Dog holder flokke af bla. storspover stand. Op til 500 på de bedste lokaliteter. Selvom der er længere mellem fuglene efter en måneds frost, bør den sneklædte natur lokke enhver ud med kikkerten. Men husk hue og vanter. Så længe vinden er i øst, er kulden unådig i det flade landskab.

Marco Brodde


16-01-2008: MIDVINTERTÆLLING OG 20 ÅRS-TRENDS
Årets midvintertælling i Vadehavet ligger i weekenden den. 19-20. januar. Datoen er bestemt af tidevandet, og er koordineret med Tyskland og Holland i det Trilaterale Overvågningsprogram for Vadehavet.

Resultater af de mange tællinger i det Trilaterale Overvågningsprogram ligger nu på Vadehavssekretariatets hjemmeside, hvor trends er vist for 33 arter af vandfuglene for perioden 1986-2006:

http://www.waddensea-secretariat.org/temp/MIGB_trends/

Thomas Vikstrøm20-09-2007: CARETAKERPROJEKTET SØGER ASSISTANCE TIL FØLGENDE KOORDINEREDE OPTÆLLING I VADEHAVET:

Spidsand og gravand omkring 25. november 2007

Som tidligere annonceret på Vadehavets IBA-hjemmeside vil Caretakerprojektet i 2007 udføre koordinerede optællinger af bl.a. rastende spidsand og gravand. De meget aktive caretakere i Ribe Amt kan godt bruge hjælp fra hele landet hertil!

For alle deltagere i optællingen er der mulighed for at søge Caretakerprojektet om refusion af udgifter til transport og ophold, men bemærk at kun optællere med en vis erfaring i optælling af vadefugle kan få bevilget refusion.

Alle interesserede opfordres til at kontakte lokalkoordinator Susanne Overgaard Petersen hurtigst muligt hvis man vil deltage eller kender andre tællere som gerne vil være med.

Susanne Overgaard Petersen, sopkbc@vip.cybercity.dk, tlf. 7544 6139, mobil 23951986

Thomas Vikstrøm, thomas.vikstroem@dof.dk, tlf. 3328 3822, mobil 3061 3204


12-07-2007: FLOT RESULTAT AF CARETAKERNES FLYTÆLLING!

Den 1. maj var Kim Fischer og Niels Knudsen på flytælling i Vadehavet. Resultatet blev:

Totalt antal Islandsk Ryle: 106.000 (det internationale 1 %- kriterium er 3.400)

Totalt antal Mørkbuget Knortegås: 15.620 (det internationale 1 %- kriterium er 2.000)

Totalt antal Lille Kobbersneppe (europæiske underart): 25.560 (det internationale 1 %-kriterium er 1.200)

Tallene er bearbejdet og uploaded til DOFbasen og kan nu ses her på hjemmesiden.


05-07-2007: CARETAKERPROJEKTET SØGER ASSISTANCE TIL FØLGENDE KOORDINEREDE OPTÆLLING I VADEHAVET I 2007:

Alm. ryle 29. august – 1. september

Som tidligere annonceret på Vadehavets IBA-hjemmeside vil Caretakerprojektet i 2007 udføre koordinerede optællinger af bl.a. alm. ryle på efterårstræk. Tællingen skal udføres som en springhøjvandstælling ultimo august – primo september 2007. De meget aktive caretakere i Ribe Amt kan godt bruge hjælp fra hele landet hertil!

For alle deltagere i optællingen er der mulighed for at søge Caretakerprojektet om refusion af udgifter til transport og ophold, men bemærk at kun optællere med en vis erfaring i optælling af vadefugle kan få bevilget refusion.

Alle interesserede opfordres til at kontakte lokalkoordinator Susanne Overgaard Petersen hurtigst muligt hvis man vil deltage eller kender andre tællere som gerne vil være med.

Susanne Overgaard Petersen, sopkbc@vip.cybercity.dk, tlf. 7544 6139, mobil 23951986

Thomas Vikstrøm, thomas.vikstroem@dof.dk, tlf. 3328 3822, mobil 3061 3204


19-01-2007: KOORDINEREDE OPTÆLLINGER I VADEHAVET I 2007:

Islandsk ryle – nearktiske ca. 1. maj (kun flytælling)
Islandsk ryle – sibiriske ca. 5. juni (5. – 10. juni)
Almindelig ryle ca. 25. august (20. august – 1. september)
Spidsand og gravand ca. 25. november (15. – 30. november)


Caretakerprojektet vil i 2007 udføre koordinerede optællinger af islandske ryler på forårstræk fra fjerne egne samt af spidsand og gravand på efterårstræk. De meget aktive caretakere i DOF-Ribe kan godt bruge hjælp fra hele landet til andetællingerne!

For alle deltagere i optællingen er der mulighed for at søge Caretakerprojektet om refusion af udgifter til transport og ophold, men bemærk at kun optællere med stor erfaring i optælling af andefugle og helst med erfaring fra Vadehavet kan få bevilget refusion. For optællingen af spidsand kræves der desuden erfaring i artsbestemmelse og optælling af ænder på stor afstand!

Alle interesserede opfordres til at kontakte lokalkoordinator Susanne Overgaard Petersen hurtigst muligt hvis man vil deltage eller kender andre tællere som gerne vil være med (se e-mail nedenfor).

Bemærkninger:
Islandsk ryle – nearktiske: Denne tælling kan kun gennemføres fordi Caretakerprojektet har bevilget en flytælling, da en stor del af fuglene raster på Koresand og Jordsand, der ikke kan dækkes fra fastlandet. Kim Fischer (caretaker for Fanø) og Niels Knudsen (caretaker for Mandø) (begge med flytællingserfaring) har påtaget sig at stå for flytællingen.

Datoer i parenteser angiver en periode, som tællingen kan rykkes indenfor af hensyn til praktisk højvandstidspunkt eller andet. Tællingerne i sommerhalvåret bør lægges efter, at der er et højvande sent på morgenen. Det er der typisk 4-6 dage efter fuldmåne og nymåne.

Susanne Overgaard Petersen, sopkbc@vip.cybercity.dk, tlf. 7544 6139, mobil 23-951986
&
Thomas Vikstrøm, thomas.vikstroem@dof.dk, tlf. 3328 3822


06-04-2006: KOORDINEREDE OPTÆLLINGER I VADEHAVET I 2006:

· Lille Kobbersneppe - sibiriske : 15-20. maj (ikke nøjagtig dato, men deromkring)
- Sortklire 26. juli – 1. august
· Pibeand 23. sept. –28. september

Som tidligere annonceret på Vadehavets IBA-hjemmeside vil Caretakerprojektet i 2006 udføre koordinerede optællinger af bl.a. sortklirer og pibeænder på efterårstræk. Tællingerne skal udføres som springhøjvandstællinger ultimo juli og ultimo september 2006. De meget aktive caretakere i Ribe Amt kan godt bruge hjælp fra hele landet hertil!

For alle deltagere i optællingen er der mulighed for at søge Caretakerprojektet om refusion af udgifter til transport og ophold, men bemærk at kun optællere med stor erfaring i optælling af vadefugle og helst med erfaring fra Vadehavet kan få bevilget refusion. For optællingen af pibeand kræves der desuden erfaring i artsbestemmelse og optælling af ænder på op til 4-5 km’s afstand!

Alle interesserede opfordres til at kontakte lokalkoordinator Susanne Overgaard Petersen hurtigst muligt hvis man vil deltage eller kender andre tællere som gerne vil være med. Susanne er dog bortrejst i uge 5.

Susanne Overgaard Petersen sopkbc@vip.cybercity.dk, tlf. 7544 6139, mobil 23-951986

&

Thomas Vikstrøm, thomas.vikstroem@dof.dk, tlf. 3331 4404


26-11-2005: DEN KOORDINEREDE OPTÆLLING AF KLYDE OG RØDBEN I VADEHAVET I PERIODEN 26-31/7-2005
resulterede i:

Totalt antal Klyder : 5056 - det internationale 1 %-kriterium er 830!

Totalt antal Rødben : 9570 - det internationale 1 %-kriterium er 2500!

Optællingsresultatet er indtastet, bearbejdet og uploaded som IBA-tælling 2005-11-26 af Susanne Overgaard Petersen, Caretakerprojektets amtskoordinator for Ribe Amt.


04-07-2005: NÆSTE KOORDINEREDE OPTÆLLING

Nu nærmer tiden sig for en koordineret tælling af Rødben og Klyder.

Hvor mange er hjemme i denne periode og vil/kan deltage i tællingen? Giv venligst hurtigt svar, da vi til denne tælling skal have assistance udefra!

Vi skal så have fundet ud af, hvordan vi skal fordele områderne og hvor der især er brug for hjælp til at støve Rødben og Klyder op. Meld venligst tilbage med gode idéer og hvormange folk vi har brug for.

Tidspunkt : 26-30. juli 2005

Metode : Fuglene tælles på stigende og eller faldende vand. Hvis der er tale om forlande med høj vegetation, hvor fuglene kan gemme sig i loer m.m., bliver man nødt til at gå området igennem.

Højvandstider (Esbjerg): 07.28 + 19.39, 08.11 + 20.26, 08.56 + 21.17, 09.47 + 22.13, 10.44 + 23.16

Bemærkning: Hold godt øje med fugle i baglandet. Vi har ikke mandsopdækket baglandet.

Vi ser frem til at høre fra alle interesserede!

Susanne Overgaard Petersen & Thomas Vikstrøm


02-05-2005: STRANDHJEJLE-OPTÆLLING I VADEHAVET

Som tidligere annonceret her på Vadehavets IBA-hjemmeside skal der i maj udføres en koordineret tælling af strandhjejler. Tællingen skal udføres som en springtidstælling omkring 26/5 2005.

Der skal tælles på stigende vand hvilket giver to muligheder: Enten en morgentælling eller en eftermiddagstælling. Alt efter om det bliver en morgen eller eftermiddag, skal tællingerne udføres på følgende datoer:

Morgentælling: 27-29/5. Højvande (Esbjerg) hhv. kl. 06.11, 06.59 eller 07.52

Eller

Eftermiddagstælling : 25-28/5. Højvande (Esbjerg) hhv. kl. 17.00, 17.41 eller 18.22

Hold godt øje med, om der står strandhjejler i baglandet som ikke bliver mandsopdækket!

Det er meget vigtigt at alle tal tastes ind i DOFbasen på de lokaliteter som de er talt på! Det er ikke OK at lave et totaltal og så smide det ind på én lokalitet. Vi skal lave kvalitetstællinger og ikke kvantitetstællinger!

Endvidere er det meget vigtigt, at der tastes ”IBA-tælling” under metode-feltet i "hovedet" på indtastningen i DOFbasen. Dette gør det muligt for den lokalitetsansvarlige at trække alle IBA-tællinger ud af DOF-basen, når han/hun skal til at samle tallene.

Så skal vi lige have på plads, hvem tæller hvor og hvem kan!

Mandø : Niels Knudsen, Keld Bakken, Henning Simonsen.

Fanø : Kim Fischer

Rømø : Thor Bue Hansen, Martin Iversen

Skallingen/Langli : Tippernes observatører + Lars Maltha Rasmussen + Kim Fischer

Vadehavet : Alle bedes meddele lokalkoordinator Susanne Overgaard Petersen hvem der tæller på hvilke af nedenstående DOFbaselokaliteter

DOF-base nr. Lokalitet Tælles af :
555208 Blåvand/Hvidbjerg strand
555446 Skallingen Vesterhavsstrand N
555447 Skallingen Vesterhavsstrand S
555439 Øst for Ebbevej (Ho Bugt)
561467 Sjælborg strand
561439 Hjerting strand
561440 Sædding strand
563299 Næs Søjord
563303 Albuebugt
563002 Halen
563309 Peter Meyers Sand
563001 Knudedyb
561042 Tjæreborg forland Ole Zoltan Göller
571094 Koresand
561041 Forland Roborghus-Sneum sluse
561043 Sneum sluse Ole Zoltan Göller
557008 Sneum forland Ole Zoltan Göller
571045 Vilslev forland
571076 Kongeåslusen
571023 Sdr. Farup Enge Ole Thorup
571024 Sdr. Farup forland
571026 Sdr. Farup Klæggrav Ole Thorup
571027 Yder Bjerrum Ole Thorup
571030 Kammersl. klæggrave Ole Thorup
571031 Gl. Ribe Å Ole Thorup
571032 Kammerslusen
571033 Ribe Holme Ole Thorup
571039 Jedsted Forland Ole Thorup
571064 Låningsvejen Vadehavet
571092 Peel Rev Ole Thorup
571100 Indvindingen Ole Thorup
571101 Mandø Hølade Ole Thorup
571121 Låningsvej Rev Ole Thorup
571015 Mandø Ebbevej
571011 V. Vedsted forland Susanne og Kurt
571012 V. Vedsted vade Susanne og Kurt
571009 Råhede Vade Susanne og Kurt
571007 Gl. Hviding forland Susanne og Kurt
531400 Brøns/Rejsby forland Susanne og Kurt
531422 Astrup forland Susanne og Kurt
505700 Ballum forland Søren Nygaard
517700 Højer vade
517900 Jordsand
531100 Rømødæmning
531730 Toftum forland
531805 Juvre forland

Måske vi kan få nogle sønderjyder til at dække Højer Vade?

Lokalkoordinator Susanne Overgaard Petersen prøver at kontakte DMU ang. Margrethe kog.

Alle interesserede opfordres til at kontakte Susanne hurtigst muligt hvis man vil deltage eller kender andre tællere som gerne vil være med. Opfordring til de lokalitetsansvarlige: Få tjek på hvem der tæller hvor og om det er permanent eller kun denne gang. Hvis vi har disse tælleskemaer ajourført, så er det jo noget nemmere næste gang vi skal tælle!!!!!! Det gælder for alle lokaliteter, ikke kun Vadehavet.

Susanne Overgaard Petersen & Thomas Vikstrøm

Se alle nyheder fra Vadehavet
Fakta
Kommuner: Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde
Areal: 69861 hektar
Ejerforhold: Staten

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Stillehavsøsters
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Bekæmpelse af stillehavsøsters
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 77
Sidste måned: 189

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet