Vadehavet

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Albuebugt enge og vade
Astrup Forland (se seneste obs.)
Ballum Forland (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Ballum Sluse (se seneste obs.)
Brøns forland (se seneste obs.)
Bådsbøl-Ballum kyst
Darum Enge & Forland (se seneste obs.)
Darum Forland
Det Fremskudte Dige Syd (se seneste obs.)
Emmerlev Kyst
Esperance Bugt, maritim
Fanø Strand, syd (se seneste obs.)
Fuglsand. Fanø
Gl. Hviding Forland (se seneste obs.)
Grønningen med vader (Sandene), Fanø (DMU 81A) (se seneste obs.)
Hjerting Strand (se seneste obs.)
Ho Bugt Nord (Vandfladen) (se seneste obs.)
Hobo Dyb
Højer Vade (se seneste obs.)
Indvindingen (se seneste obs.)
Indvindingen (Mandø Hølade) (se seneste obs.)
Jedsted Forland
Jedsted Forland, kontrolområde (se seneste obs.)
Jordsand (se seneste obs.)
Juvre Forland, Rømø
Kammerslusen (se seneste obs.)
Keldsand
Keldsand & Trinden
Knudedyb
Koldby kyst
Kongeå - Slusen (se seneste obs.)
Koresand
Langejord
Læggen
Låningsvej Rev
Mandø Ebbevej (se seneste obs.)
Mandø Flak (Mandø nordvade)
Mandø Hølade (se seneste obs.)
Mandø Låningsvej Vadehavet (se seneste obs.)
Mandø sydvade
Mandø vestvade
Mandø østvade
Næs Søjord (se seneste obs.)
Peel Rev
Pender Sand
Peter Meyers Sand (se seneste obs.)
Rejsby Forland (se seneste obs.)
Rindby Strand
Rømødæmningen (se seneste obs.)
Råhede Vade
Råhede Vade, kontrolområde
Sdr. Farup Forland (se seneste obs.)
Sjelborg Strand (se seneste obs.)
Sneum Forland (Ovret) (se seneste obs.)
Sneum Forland fra slusen til Roborghus (se seneste obs.)
Sneum Sluse (se seneste obs.)
Spunsen
Syd for Langli (se seneste obs.)
Sædding Strand (se seneste obs.)
Sønderho Strand (se seneste obs.)
Tjæreborg Forland (se seneste obs.)
Tjæreborg Vade
Toftum Forland, Rømø
Trinden
V. Vedsted Enge, forland (se seneste obs.)
V. Vedsted Forland (se seneste obs.)
V. Vedsted Vade
V. Åbølling forland (se seneste obs.)
Vade, Gl. Hviding
Vest for Fanø, maritim
Vest for Mandø, maritim
Vest for Rømø (maritim lokalitet)
Vest Keldsand (se seneste obs.)
Vilslev Forland (se seneste obs.)
Vilslev Vade (se seneste obs.)
Øst for Langli (se seneste obs.)
Øst for Langli Ebbevej
Øst Keldsand (se seneste obs.)

Fakta
Kommuner: Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde
Areal: 69861 hektar
Ejerforhold: Staten

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Stillehavsøsters
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Bekæmpelse af stillehavsøsters
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 81
Sidste måned: 189

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet