Vadehavet

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Albuebugt enge og vade
Astrup Forland
Ballum Forland (se seneste obs.)
Brøns forland (se seneste obs.)
Bådsbøl-Ballum kyst (se seneste obs.)
Darum Enge & Forland (se seneste obs.)
Darum Forland (se seneste obs.)
Det Fremskudte Dige Syd (se seneste obs.)
Emmerlev Kyst (se seneste obs.)
Esperance Bugt, maritim
Fanø Strand, syd
Fuglsand. Fanø
Gl. Hviding Forland (se seneste obs.)
Grønningen med vader (Sandene), Fanø (DMU 81A) (se seneste obs.)
Hjerting Strand (se seneste obs.)
Ho Bugt Nord (Vandfladen) (se seneste obs.)
Hobo Dyb
Højer Vade (se seneste obs.)
Indvindingen
Indvindingen (Mandø Hølade)
Jedsted Forland
Jedsted Forland, kontrolområde
Jordsand
Juvre Forland, Rømø (se seneste obs.)
Kammerslusen (se seneste obs.)
Keldsand
Keldsand & Trinden
Knudedyb
Koldby kyst (se seneste obs.)
Kongeå - Slusen (se seneste obs.)
Koresand (se seneste obs.)
Langejord (se seneste obs.)
Læggen
Låningsvej Rev
Mandø Ebbevej
Mandø Flak (Mandø nordvade)
Mandø Hølade
Mandø Låningsvej Vadehavet (se seneste obs.)
Mandø sydvade
Mandø vestvade
Mandø østvade
Næs Søjord
Peel Rev
Pender Sand
Peter Meyers Sand (se seneste obs.)
Rejsby Forland (se seneste obs.)
Rindby Strand (se seneste obs.)
Rømødæmningen (se seneste obs.)
Råhede Vade
Råhede Vade, kontrolområde (se seneste obs.)
Sdr. Farup Forland
Sjelborg Strand (se seneste obs.)
Sneum Forland (Ovret) (se seneste obs.)
Sneum Forland fra slusen til Roborghus (se seneste obs.)
Sneum Sluse (se seneste obs.)
Spunsen (se seneste obs.)
Syd for Langli (se seneste obs.)
Sædding Strand (se seneste obs.)
Sønderho Strand (se seneste obs.)
Tjæreborg Forland (se seneste obs.)
Tjæreborg Vade (se seneste obs.)
Toftum Forland, Rømø
Trinden
V. Vedsted Enge, forland
V. Vedsted Forland (se seneste obs.)
V. Vedsted Vade
V. Åbølling forland
Vade, Gl. Hviding
Vest for Fanø, maritim
Vest for Mandø, maritim
Vest for Rømø (maritim lokalitet) (se seneste obs.)
Vest Keldsand (se seneste obs.)
Vilslev Forland
Vilslev Vade (se seneste obs.)
Øst for Langli
Øst for Langli Ebbevej
Øst Keldsand

Fakta
Kommuner: Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde
Areal: 69861 hektar
Ejerforhold: Staten

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Stillehavsøsters
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Bekæmpelse af stillehavsøsters
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 67
Sidste måned: 230

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet