Vadehavet

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Albuebugt enge og vade (se seneste obs.)
Astrup Forland (se seneste obs.)
Ballum Forland (se seneste obs. - ynglepar 2019)
Brøns forland (se seneste obs.)
Bådsbøl-Ballum kyst (se seneste obs.)
Darum Enge & Forland (se seneste obs. - ynglepar 2019)
Darum Forland
Det Fremskudte Dige Syd (se seneste obs.)
Emmerlev Kyst (se seneste obs.)
Esperance Bugt, maritim
Fanø Strand, syd (se seneste obs.)
Fuglsand. Fanø (se seneste obs.)
Gl. Hviding Forland (se seneste obs.)
Grønningen med vader (Sandene), Fanø (DMU 81A) (se seneste obs.)
Hjerting Strand (se seneste obs.)
Ho Bugt Nord (Vandfladen) (se seneste obs.)
Hobo Dyb (se seneste obs.)
Højer Vade (se seneste obs.)
Indvindingen (se seneste obs.)
Indvindingen (Mandø Hølade)
Jedsted Forland
Jedsted Forland, kontrolområde
Jordsand (se seneste obs.)
Juvre Forland, Rømø (se seneste obs.)
Kammerslusen (se seneste obs.)
Keldsand (se seneste obs.)
Keldsand & Trinden (se seneste obs.)
Knudedyb
Koldby kyst (se seneste obs.)
Kongeå - Slusen (se seneste obs.)
Koresand (se seneste obs.)
Langejord (se seneste obs.)
Læggen
Låningsvej Rev (se seneste obs.)
Mandø Ebbevej (se seneste obs.)
Mandø Flak (Mandø nordvade) (se seneste obs.)
Mandø Hølade
Mandø Låningsvej Vadehavet (se seneste obs.)
Mandø sydvade
Mandø vestvade (se seneste obs.)
Mandø østvade (se seneste obs.)
Næs Søjord (se seneste obs.)
Peel Rev
Pender Sand
Peter Meyers Sand (se seneste obs.)
Rejsby Forland (se seneste obs.)
Rindby Strand (se seneste obs.)
Rømødæmningen (se seneste obs.)
Råhede Vade
Råhede Vade, kontrolområde (se seneste obs.)
Sdr. Farup Forland
Sjelborg Strand (se seneste obs.)
Sneum Forland (Ovret) (se seneste obs.)
Sneum Forland fra slusen til Roborghus (se seneste obs.)
Sneum Sluse (se seneste obs.)
Spunsen (se seneste obs.)
Syd for Langli (se seneste obs.)
Sædding Strand (se seneste obs.)
Sønderho Strand (se seneste obs.)
Tjæreborg Forland (se seneste obs.)
Tjæreborg Vade
Toftum Forland, Rømø
Trinden (se seneste obs.)
V. Vedsted Enge, forland
V. Vedsted Forland
V. Vedsted Vade
V. Åbølling forland
Vade, Gl. Hviding
Vest for Fanø, maritim (se seneste obs.)
Vest for Mandø, maritim
Vest for Rømø (maritim lokalitet) (se seneste obs.)
Vest Keldsand (se seneste obs.)
Vilslev Forland (se seneste obs.)
Vilslev Vade (se seneste obs.)
Øst for Langli
Øst for Langli Ebbevej (se seneste obs.)
Øst Keldsand (se seneste obs.)

Fakta
Kommuner: Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde
Areal: 69861 hektar
Ejerforhold: Staten

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Stillehavsøsters
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Bekæmpelse af stillehavsøsters
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 309
Sidste måned: 150

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet