Ulvsund, Grønsund & Fanefjord

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Knopsvane00
Sangsvane00
Troldand00
Lille Skallesluger00
Toppet Skallesluger00
Stor Skallesluger00
Blishøne00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Havørn0
Rørhøg0
Klyde0
Splitterne0
Fjordterne0
Havterne0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2023000392 
2022000824 
2021000770 1 
2020000709 
2019000575 
2018000485 2 
2017000619 2 
2016000515 4 
2015000449 3 
2014000577 1 
2013000673 3 
2012000615 
2011000578 1 
2010000731 14 
20090001192 
2008000239 
2007000245 30 
2006000161 75 
200500054 14 
2004000222 23 
200300072 23 

Fakta
Kommune: Vordingborg
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 2
Sidste måned: 85

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet