Ulvsund, Grønsund & Fanefjord

Status
Totaloptælling af rastefugle den 26/1 - 2009 i hele IBA 84:
Lille Lappedykker 137 - Top. Lappedykker 136 - Skarv 413 - Fiskehejre 15 - Knopsvane 3896 - Sangsvane 440 - Gås sp. 2 - Blisgås 2 - Grågås 846 - Canadagås 346 - Bramgås 253 - Pibeand 1005 - Knarand 5 - Krikand 33 - Gråand 1585 - Taffeland 266 - Troldand 6352 - Ederfugl 7 - Hvinand 1352 - Lille Skallesluger 115 - Top. Skallesluger 417 - St. Skallesluger 90 - Havørn 2 - Musvåge 4 - Fjeldvåge 1 - Tårnfalk 2 - Vandrikse 1 - Blishøne 7806 - Vibe 3 - Storspove 2 - Hættemåge 276 - Stormmåge 58 - Sølvmåge 69 - Svartbag 21 - Ringdue 190 - Sanglærke 2 - Isfugl 1 - Rødhals 2 - Ravn 2 - Gråsisken 8 og Gulspurv 7.
Optalt af Preben Berg og Benny Steinmejer.

Fakta
Kommune: Vordingborg
Areal: 8154 hektar
Ejerforhold: Staten med ca. 90 % og private lodsejere 10 %

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 75
Sidste måned: 175

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet