Ulvsund, Grønsund & Fanefjord

Sidste nyt
03-01-2010: Totaloptælling for hele IBA 84.
Selvom store dele af området var dækket af is, valgte vi at gennemføre tællingen.
Lille Lappedykker 98 - Top. Lappedykker 12 - Skarv 29 - Fiskehejre 5 - Knopsvane 3384 - Sangsvane 468 - Tajgasædgås 1 - Sædgås 80 - Grågås 2768 - Canadagås 285 - Bramgås 410 - Gås sp. 650 - Pibeand 358 - Gråand 2108 - Taffeland 99 - Troldand 2032 - Bjergand 6 - Hvinand 2263 - Lille Skallesluger 920 - Top. Skallesluger 241 - Stor Skallesluger 57 - Havørn 2 - Blå Kærhøg 2 - Musvåge 4 - Blishøne 4293 - Rødben ( islandske ) 7 - Dværgmåge 1 - Hættemåge 221 - Stormmåge - 25 - Sølvmåge 19 - Svartbag 21 - Ringdue 800 - Vindrossel 1 - Sumpmejse 2 - Gråkrage 22 - Stillits 6 - Bjergirisk 19.

Optalt af Preben Berg og Benny Steinmejer.


15-12-2009:
Delvis optælling af vandfugle i IBA området (de første 8 punkter talt i den nordlige del af området):
Bl.a. Lille Lappedykker 82 - Top. Lappedykker 77 - Knopsvane 2900 - Sangsvane 141 - Grågås 1149 - Canadagås 217 - Bramgås 420 - Pibeand 511 - Krikand 11 - Gråand 1355 - Skeand 2 - Troldand 2005 - Bjergand 25 - Hvinand 1345 - Lille Skallesluger 8 - Top. Skallesluger 233 - Havørn 1 - Fjeldvåge 2 - Blishøne 10960 - Sanglærke 7 - Ravn 1 - Bjergirisk 55 - Snespurv 42.
Optalt af Preben Berg.


18-02-2009: Optælling af vandfugle fra Møn broen til og med Langø, nordsiden. Fuglene er ikke gengangere fra den 17/2.
Lille Lappedykker 107 - Pibeand 70 - Taffeland 326 - Troldand 6450 - Hvinand 170 - Blishøne 6600.
Optalt af Preben Berg.


17-02-2009: Delvis optælling af vandfugle i IBA området, talt fra Bogø og Vestmøn.
Knopsvane 3570 - Sangsvane 568 - Grågås 2650 - Canadagås 378 - Bramgås 750 - Knortegås 1 - Gravand 42 - Pibeand 275 - Knarand 2 - Spidsand 1 - Hvinand 700 - Lille Skallesluger 335 - Havørn 3 - Blå Kærhøg 3 - Blishøne 2620 - Dobbeltbekkasin 2.
Optalt af Preben Berg.


27-01-2009: Tallene kan hurtigt ændre sig, og arter som slet ikke blev registreret på IBA tællingen den 26/1 kan indfinde sig. Obs. den 27/1, kun ved Orehæld: Sangsvane 275 - Tundrasædgås 13 - Grågæs 1265 - Grågås X Canadagås 1 - Bramgås 520 - Gravand 1 - Spidsand 1 - Bjegand 1 - Lille Skallesluger 225 - Blå Kærhøg 2 - Vandrefalk 1 - Islandsk Rødben 1 - Engpiber 1 og Tornirisk 1.
Optalt af Preben Berg.


26-01-2009: Totaltælling af vandfugle i hele IBA. 84 området:
Lille Lappedykker 137 - Top. Lappedykker 136 - Skarv 413 - Fiskehejre 15 - Knopsvane 3896 - Sangsvane 440 - Blisgås 2 - Grågås 846 - Canadagås 346 - Bramgås 253 - Pibeand 1005 - Knarand 5 - Krikand 33 - Gråand 1585 - Taffeland 266 - Troldand 6352 - Ederfugl 7 - Hvinand 1352 - Lille Skallesluger 115 - Top. Skallesluger 417 - Stor Skallesluger 90 - Havørn 2 - Musvåge 4 - Fjeldvåge 1 - Tårnfalk 2 - Vandrikse 1 - Blishøne 7806 - Vibe 3 - Storspove 2 - Hættemåge 276 - Stormmåge 58 - Sølvmåge 69 - Svartbag 21 - Sanglærke 2 - Isfugl 1 - Ravn 2 og Gråsisken 8.
Optalt af Preben Berg og Benny Steinmejer.


10-01-2009: Optalt nær Kalvehave by:
Blishøne 1500 rst.
Optalt af Jesper J. Madsen


09-01-2009: Rastende fugle i den sydlige del af IBAen, talt fra Falster siden:
Lille Lappedykker 2 - Top. Lappedykker 8 - Skarv 60 - Knopsvane 465 - Sangsvane 19 AD + 5 2k - Pibeand 4 - Gråand 170 - Troldand 300 - Ederfugl 10 - Havlit 2 - Hvinand 40 Lille Skallesluger 11 - Top. Skallesluger 10 - Blishøne 3
Optalt af Preben Berg Vordingborg


09-01-2009: Optalt i den sydlige del af IBAen, fra punkter på Falster siden:
Lille Lappedykker 2 - Top. Lappedykker 8 - Skarv 60 - Knopsvane 465 - Sangsvane 19 AD + 5 2k - Pibeand 4 - Gråand 170 - Troldand 300 - Ederfugl 10 - Havlit 2 - Hvinand 40 - Lille Skallesluger 11 - Top. Skallesluger 10 - Blishøne 3
Optalt af Preben Berg Vordingborg.

Fakta
Kommune: Vordingborg
Areal: 8154 hektar
Ejerforhold: Staten med ca. 90 % og private lodsejere 10 %

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 77
Sidste måned: 175

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet