Ulvsund, Grønsund & Fanefjord

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Barholm ved Møn-Bogø Dæmningen (se seneste obs.)
Bogø Havn, Del 13 af IBA 84 (se seneste obs.)
Bogødæmningen, nord (se seneste obs.)
Bogødæmningen, syd (se seneste obs.)
Fanefjord, del 10 af IBA 84 (se seneste obs.)
Gammel Kalvehave, strandenge vest for
Gammel Kalvehave, strandenge øst for. (se seneste obs.)
Gl. Kalvehave Havn del 4 af IBA 84 (se seneste obs.)
Grønsund Gl. Færgehavn Del 17 af IBA 84
Grønsund Syd Del 18 af IBA 84
Hårbølle Havn
Koster Vig (bugten), del 6 af IBA 84
Kragetinget ved Farø (se seneste obs.)
Langø (Vordingborg Kommune)
Langø Dæmningen. Del 3 af IBA 84
Lilleø (Vordingborg Kommune)
Malurtholm, Fanefjord
Nyhavegård (vandfladen), Del 9 af IBA 84
Orehæld
Orehæld (vandfladen), del 7 af IBA 84
Petersværft
Petersværft (havet syd for) del 2 af IBA 84
Pindholm, Fanefjord (se seneste obs.)
Røddingebugt, Del 8 af IBA 84
Skåningebro, (Bogø), Del 15 af IBA 84 (se seneste obs.)
Stammenakke, del 1 af IBA 84
Strandenge på sydøstlige Bogø
Søborg, Falster, Del 16 af IBA 84
Tjørnedalsvej, (Bogø), Del 14 af IBA 84
Tærø
Ulvsund - v.f. Dr. Alexandrines Bro, del 5 af IBA
Ydre Fanefjord, Del 11 af IBA 84

Fakta
Kommune: Vordingborg
Areal: 8154 hektar
Ejerforhold: Staten med ca. 90 % og private lodsejere 10 %

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 11
Sidste måned: 85

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet