Holmegårds Mose & Porsmose

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Sangsvane00
Tajgasædgås/Tundrasædgås00
Blisgås00
Grågås00
Krikand00
Havørn00
Trane00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Rørdrum0
Rørhøg0
Plettet Rørvagtel0
Engsnarre0
Trane0
Brushane0
Tinksmed0
Mosehornugle0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2021000962 
20200005440 287 
20190005363 29 
20180004148 12 
20170004326 26 
20160006243 10 
20150004891 12 
20140004810 13 
20130005736 24 
20120005105 35 
20110005262 3 
20100004168 17 
20090004421 43 
20080002071 24 
20070001884 
2006000782 
2005000869 10 
2004000500 1 
2003000681 5 Fakta
Kommuner: Faxe, Næstved
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Opdyrkning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 184
Sidste måned: 240

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet