Holmegårds Mose & Porsmose


Sangsvane er på områdets udpegningsgrundlag.

Beskyttelse
En stor del af Holmegårds er EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 91.

EF-Habitatområde nr. 145. '

Del af Natura 2000-område nr. 163.

Grundlag
Fugle på udpegningsgrundlaget

1. Sangsvane (T) F2, F4
2. Sædgås (T) F4
3. Rørhøg (Y) F1
4. Engsnarre (Y) F1
5. Mosehornugle (Y) F1

Se også http://www.fuglebeskyttelse.dk/udpegningsomraader.asp?id=91Fakta
Kommuner: Faxe, Næstved
Areal: 1905 hektar
Ejerforhold: Gisselfeld, Holmegård, Broksø

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Opdyrkning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 178
Sidste måned: 240

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet