Holmegårds Mose & Porsmose

Status
H.E. Jørgensen/Storstrøms amt har udviklet flere statusrapporter om områdernes ynglefugle.

Ynglefugle i enge og moser langs Susåen - H.E. Jørgensen og Storstrøms amt, 2001
Ynglefugle i Holmegårds Mose/Porsmose - H.E. Jørgensen og Storstrøms amt, 2006
Ynglefugle i Gødstrup Sø 2005 - H.E. Jørgensen og Storstrøms amt, 2005

Rapporterne er tilgængelige via DOF-Storstrøm på:
http://www.dof-storstroem.dk/stamfuglerapporter.htmFakta
Kommuner: Faxe, Næstved
Areal: 1905 hektar
Ejerforhold: Gisselfeld, Holmegård, Broksø

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Opdyrkning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 175
Sidste måned: 240

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet