Holmegårds Mose & Porsmose

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Broksø Enge (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Enge N for Broksø (ynglepar 2020)
Gammellung, Holmegård Mose (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Gødstrup Engsø (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Holmegård Mose - Tørvegravene og Højmosen (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Kroglyng og Spragelse Mose (ynglepar 2020)
Porsmose ved Holmegårds Mose (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Studemose - Engene vest for Rødebrovej, Holmegård (se seneste obs. - ynglepar 2020)
Tuerne, Holmegård Mose (se seneste obs. - ynglepar 2020)Fakta
Kommuner: Faxe, Næstved
Areal: 1905 hektar
Ejerforhold: Gisselfeld, Holmegård, Broksø

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Opdyrkning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 59
Sidste måned: 428

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet