Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gentofte Sø


Butsnudede frøer i parring 29/3. Foto: Søren Rostock

Beskyttelse
EF-habitatområde: 46 ha, dvs. hele naturområdet bortset fra Folkeparken
Deklarationsfredning: 14 ha, heraf den nordlige halvdel af Folkeparken i 1962 og den nordlige del af Insulinmosen i 1988
Naturbeskyttelseslovens § 3: 46 ha, dvs. hele naturområdet, bortset fra Folkeparken
Vandområdemålsætning i regionplanen: 22 ha, nemlig selve Gentofte Sø har skærpet målsætning (A) som naturvidenskabeligt referenceområde, mens 2-3 ha i form af mosens tørvegrave og bække har generel målsætning (B)

Grundlag
Caretaker-lokalitet i kategori C, formidlingslokalitet

Fakta
Kommune: Gentofte
Areal: 53 hektar
Ejerforhold: Gentofte Kommune

De tre alvorligste trusler:
- Sejlads
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Afskæring af spildevand
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 631
Sidste måned: 1167

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet