Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gentofte Sø


Grågæslinger 24/4. Foto: Søren Rostock

Status
STATUS FOR YNGLEFUGLE I GENTOFTE SØ & INSULINMOSEN (BROBÆK MOSE)

Lille lappedykker: Uregelmæssig ynglefugl med højst 1 par, senest 2013
Toppet lappedykker: 1-12 par årligt
Knopsvane: 3-11 par årligt
Grågås: 0-5 par årligt siden 1994, dog op til 20 par siden 2006
Gråand: 60-141 par årligt
Skeand: Uregelmæssig ynglefugl med højst 1 par, senest 1993
Taffeland: 1-2 par årligt; i 1980erne op til 16 par
Troldand: 0-1 par årligt; i 1980erne op til 16 par
Spurvehøg: 1-2 par årligt siden 1977
Musvåge: 1 par siden 2004
Fasan: 1 par til 1981, derefter forsvundet
Vandrikse: 2-15 par årligt
Grønbenet rørhøne: 7-27 par årligt
Blishøne: 11-35 par årligt
Vibe: Forsvundet; seneste yngleforsøg 1984. Genindvandret 2014 med nu op til 3 par
Hættemåge: Forsvundet; seneste ynglefund 1976
Fjordterne: Muligt ynglende med højst 1 par årligt; ynglebevis savnes fortsat
Ringdue: 8-40 par årligt
Tamdue: 20 par årligt
Tyrkerdue: 3-6 par årligt
Gøg: 2-4 "par" årligt
Mursejler: 20-75 par årligt
Natugle: 0-1 par årligt
Stor flagspætte: 2-6 par årligt
Lille flagspætte: 1 par 1980 og 1988
Landsvale: 3-5 par årligt
Bysvale: 8-14 par årligt
Hvid vipstjert: 1-4 par årligt
Gærdesmutte: 25-41 par årligt; i 1980erne op til 17 par
Jernspurv: 11-22 par årligt
Rødhals: 5-18 par årligt
Rødstjert: 0-2 par årligt
Nattergal: 0-2 par årligt; i 1980erne op til 9 par
Sangdrossel: 2-7 par årligt
Sjagger: 1-10 par årligt siden 1987
Solsort: 26-90 par årligt
Græshoppesanger: 2-3 par 1979
Sivsanger: 1-6 par årligt
Kærsanger: 1-5 par årligt; i 1980erne op til 20 par
Rørsanger: 74-105 par årligt
Drosselrørsanger: 1 muligt par 1994
Gulbug: 1-4 par årligt til ca. 1990; derefter forsvundet
Havesanger: 3-11 par årligt
Munk: 8-18 par årligt
Gærdesanger: 3-7 par årligt
Tornsanger: 0-1 par årligt; i 1980erne op til 5 par
Gransanger: Op til 23 par årligt; i 1980erne op til 6 par
Løvsanger: 2-4 par årligt; i 1980erne op til 29 par
Fuglekonge: 1 par 1980
Grå fluesnapper: 0-1 par årligt
Broget fluesnapper: 0-1 par årligt; i 1980erne op til 5 par
Skægmejse: 1-4 par årligt siden 1993
Halemejse: 1-2 par årligt siden 1981
Blåmejse: 15-47 par årligt
Sortmejse: 0-1 par årligt siden 1997
Musvit: 28-65 par årligt
Sumpmejse: 0-1 par årligt siden 1986
Pungmejse: 1 muligt ynglepar 1996
Spætmejse: 1-4 par årligt siden 1990
Træløber: 1-3 par årligt siden 1981
Korttået træløber: 1 par årligt siden 2000
Gråkrage: 3-5 par årligt
Allike: 8-10 par årligt
Husskade: 3-9 par årligt
Skovskade: 1-4 par årligt
Stær: 14-35 par årligt
Skovspurv: 10-37 par årligt
Gråspurv: 20-130 par årligt
Bogfinke: 4-13 par årligt
Grønirisk: 7-25 par årligt
Stillits: 2-3 par 1980-1981
Lille gråsisken: 1 par 1994
Dompap: 0-1 par årligt siden 1989
Kærnebider: 0-1 par årligt
Rørspurv: 9-36 par årligt

STATUS FOR REGELMÆSSIGE RASTEFUGLE 1978-2006 (MED ANGIVELSE AF MAX-ANTAL OG VIGTIGSTE ÅRSTID)
Lille lappedykker: 2, sommer + efterår
Toppet lappedykker: 24, forår
Skarv: 5, sommer + efterår
Fiskehejre: 6, vinter
Rørdrum: 1, vinter
Knopsvane: 115, forår
Sangsvane: 6, vinter
Grågås: 55, forår
Canadagås: 17, vinter
Pibeand: 12, efterår
Krikand: 6, sommer
Gråand: 500, vinter
Skeand: 52, vinter
Taffeland: 250, efterår
Troldand: 1624, vinter
Hvinand: 8, vinterhalvår
Lille skallesluger: 4, vinter
Stor skallesluger: 90, forår
Rød glente: 1, forår + efterår
Rørhøg: 1, forår
Duehøg: 2, vinter
Spurvehøg: 6, efterår
Musvåge: 2, forår + vinter
Fjeldvåge: 1, vinter
Fiskeørn: 2, forår + efterår
Tårnfalk: 2, efterår
Lærkefalk: 2, forår + efterår
Dværgfalk: 1, efterår
Vandrikse: 14, vinter
Grønbenet rørhøne: 25, efterår
Blishøne: 500, vinter
Skovsneppe: 3, vinter
Dobbeltbekkasin: 2, forår
Mudderklire: 30, forår
Hvidklire: 1, forår + sommer
Svaleklire: 40, sommer
Tinksmed: 1, sommer
Hættemåge: 200, vinter
Dværgmåge: 4, forår
Stormmåge: 200, vinter
Sølvmåge: 40, efterår
Sildemåge: 1, forår
Svartbag: 2, vinter
Fjordterne: 7, sommer
Splitterne: 1, sommer
Ringdue: 185, vinter
Huldue: 2, forår
Tamdue: 7, hele året
Tyrkerdue: 1, vinter
Mursejler: 150, sommer
Isfugl: 1, vinter
Landsvale: 50, efterår
Bysvale: 50, sommer
Digesvale: 50, sommer
Engpiber: 3, forår
Skovpiber: 1, forår
Gul vipstjert: 16, sommer
Hvid vipstjert: 4, forår
Silkehale: 100, forår
Gærdesmutte: 27, efterår
Vandstær: 2, vinter
Rødhals: 61, efterår
Bynkefugl: 10, efterår
Stenpikker: 2, forår
Vindrossel: 6, efterår
Sangdrossel: 30, efterår
Sjagger: 200, vinter
Gransanger: 20. forår + efterår
Skovsanger: 9, forår
Fuglekonge: 150, efterår
Grå fluesnapper: 2, efterår
Broget fluesnapper: 2, efterår
Skægmejse: 15, vinter
Halemejse: 10, efterår
Gråkrage: 50, vinter
Råge: 2, efterår
Allike: 84, vinter
Husskade: 35, vinter
Skovskade: 9, sommer
Kvækerfinke: 100, vinter
Grønirisk: 35, vinter
Grønsisken: 1000, forår
Stor gråsisken: 100, vinter
Dompap: 8, efterår
Lille korsnæb: 11, vinter
Rørspurv: 5, efterår

Fakta
Kommune: Gentofte
Areal: 53 hektar
Ejerforhold: Gentofte Kommune

De tre alvorligste trusler:
- Sejlads
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Afskæring af spildevand
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 621
Sidste måned: 1167

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet