Brabrand Sø & Årslev Engsø

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Brabrand Sø (se seneste obs.)
Brabrand Sø - slambede øst f.
Brabrand Sø - vestenden (se seneste obs.)
Brabrand Sø - østenden (se seneste obs.)
Dødeå (se seneste obs.)
Dødeå Enge (se seneste obs.)
Lyngbygårds Å Snåstr.Ml.-Årh.Å
Voldbækken i Brabrand
Årslev Engsø (se seneste obs. - ynglepar 2022)

Fakta
Kommune: Århus
Areal: 529 hektar
Ejerforhold: Århus kommune samt private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret rørskær
- Færdselsregulering
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 53
Sidste måned: 228

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet