Brabrand Sø & Årslev Engsø


Rekordmange bjergpibere kan for tiden ses på engene i det nordøstlige hjørne af Brabrand Sø

Sidste nyt
09-05-2007: Rødrygget svale ved engsøen

En rødrygget svale er onsdag den 9. maj gennem mindst 4 timer set fouragere omkring det gamle pumpehus, der er indrettet som fugletårn på nordsiden af søen.
Snesevis af fuglekiggere er i løbet af eftermiddagen valfartet til området for at få et glimt af de røde farver, og fuglen har artet sig ganske vel.
Efter lidt febrilsk eftersøgning blandt hundredvis af landsvaler og snesevis af bysvaler er det lykkedes alle at få den rødryggede at se.
Årslev Engsø kan således med succes føje endnu en art til listen af ornitologiske hit.


16-02-2007: Bjergpiber sætter ny rekord

Indtil 2001 var Bjergpiber en stor sjældenhed ved Brabrand Sø og Årslev Engsø, men i de senere år er overvintrende fugle blevet et regelmæssigt indslag på de våde enge langs søerne. Og i år slår fuglene alle rekorder, idet op til 15 fugle for tiden kan ses i samlet flok på engene i det nordvestlige hjørne af Brabrand Sø. Fuglene har holdt til i området siden sidst i februar og holder normalt stand til starten af april.
Bjergpiberen er en af få arter, der trækker mod nord om vinteren. De forlader de alpine ynglepladser i Mellem – og Sydeuropa for at tilbringe vinteren på fugtige enge langs søer, åer og kyster. I den forbindelse ses enkelte fugle eller småflokke rundt omkring i landet, med Vejlerne, Skagen og Brabrand Sø/Årslev Engsø som de bedste lokaliteter.


12-02-2007: Ørnetælling uden ørne

Det var med et realistisk håb om enten havørn eller vandrefalk, at 5 caretakere troppede op ved Årslev Engsø søndag morgen. Årsagen var DOF’s årlige rovfugletælling, der har til hensigt at få et overblik over antallet af overvintrende rovfugle herhjemme.
Vejret var mildt sagt ubehageligt med en strid vind fra øst og lidt nedbør i spredte byger. Og desværre lykkedes det ikke at få set de store rovfugle, om end vi havde fine oplevelser med fugle fra den lidt lettere del af skalaen, nemlig blå kærhøg, spurvehøg og musvåge. Derudover så vi bl.a. knarand, lille lappedykker og seks nilgæs i kulden, så alt i alt blev den alligevel en udmærket tur ved engsøen.


06-02-2007: Rovfugle udnytter de nye søer i Århus

Rovfugle som vandrefalk og havørn er normalt sjældne gæster ved de bynære søer i Århus, men i år er billedet anderledes. Begge arter er således set langt mere hyppigt siden nytår end tilfældet var sidste år.
En gammel vandrefalk hun ses nu næsten dagligt ved Egå Engsø, hvor den flere gange er set jage måger i luften. Fuglen ses gerne tidlig morgen på en af de to øer i søen, hvorefter den ofte flyver mod vest. Ved Årslev Engsø har vandrefalken været forbi en enkelt gang, men her er der tale om en gammel han og altså ikke Egå-fuglen.
Også havørnen har opdaget det god udbud af vandfugle i søerne og er således set to gange ved Årslev Engsø og en enkelt gang ved Egå Engsø. Alle gange har det været en ung fugl på 2-3K, måske den samme fugl, som jævnligt er set ved søerne længere inde i landet.
Noget kunne altså tyde på, at de mange vandfugle, der med etableringen af Egå Engsø i efteråret nu findes i omegnen af Århus, udgør et attraktivt ’spisekammer’ for vores mest specialiserede vandfuglejægere.
På søndag d. 11.2. tæller frivillige fra DOF rovfugle landet over i forbindelse med Ørnens Dag. Caretakergruppen for Århus Søerne vil naturligvis være på plads for at dokumentere den glædelige udvikling i kommunens fornemmeste vådområder


21-01-2007: Havørn til Åbent tårn!

Så lykkedes det endelig: Efter 3 år med regelmæssige Åbent tårn-arrangementer dukkede den længe ventede havørn op ved Årslev Engsø. Fuglen blev først set ved Naturcenter Sølyst ved Brabrand Sø på vej mod vest. Observatøren ringede beskeden ud til fugletårnet og straks blev alle skoper rettet mod øst. Spændingen steg til uanede højder og stor var forløsningen, da ørnen endelig blev spottet i det fjerne. Langsomt men sikkert kæmpede den sig nord om søen, mens alle deltagerne fik set fuglen rigtig fint i de mange teleskoper. Efter et kvarter forsvandt fuglen videre mod vest, sikkert på vej ’hjem’ til Salten Langsø og Mossø.
Derudover bød den ekstremt vandfyldte engsø på det sædvanlige udvalg af andefugle med mange sang- og knopsvaner, grågæs, pibeænder samt enkelte hvinænder og store skalleslugere. Efter opvisningen med havørn havde vi andre gode rovfugleobservationer, ikke mindst den mere eller mere stationære unge blå kærhøg langs Lyngbygård Åens udløb.
I alt 20 personer havde fundet vej til tårnet trods massive oversvømmelser af stier og veje, og mon ikke alle var tilfredse med dagens oplevelser?


16-01-2007: Åbent tårn nu på søndag

På søndag d. 21.1. afholder vi endnu engang Åbent tårn, når medlemmer af caretaker-gruppen sammen med naturvejleder Bjarne Golles inviterer indenfor i trætårnet på sydsiden af Årslev Engsø fra klokken 13-15.


16-01-2007: ’Lillebror’ fører sig frem!

Det kan godt være, at Årslev Engsø stadigvæk er storebror mht. alder og størrelse, men ser man på fuglelivet, er det den nye Egå Engsø, der løber med opmærksomheden. I løbet af den sidste uge har søen således budt på både vandrefalk, havørn og sølvhejre! Læg dertil en flok pibesvaner tidligere på vinteren og succesen er hjemme.
Caretaker-gruppen arbejder for tiden på at planlægge programmet for 2007, som vil komme her på siden snarest muligt. Vi håber på, at vi er nok til også at dække Egå Engsø, så vi kan følge det rige fugleliv ved begge de nye søer ved Århus


14-01-2007: Vand over alt!

Vinteren har været usædvanlig våd og det kan for alvor ses i disse dage. Begge søer svulmer af vand, og mange steder er stierne oversvømmede.
Dertil kommer de seneste dages voldsomme blæst, der betød, at vores tælling i lørdags måtte aflyses.
Netop nu er der en del pibeænde, grågæs og sangsvaner i søerne, mens man skal lede lidt mere for at finde arter som stor skallesluger, hvinand og taffeland


17-12-2006: Åbent tårn

Årets sidste Åbent tårn-arrangement startede i silende regn. Måske derfor dukkede kun 3 (!) besøgende op i tårnet, og det var en skam. Det lykkedes nemlig solen at trænge gennem skydækket og det gav mange gode fugleoplevelser. Søen svulmer af af vand for tiden og fuglene kommer ganske tæt på tårnet.
De mange pibeænder med enkelte spidsænder imellem blev studeret sammen med hvinænder, taffelænder og enkelte troldænder. Sangsvanerne og grågæssene skabte stemning med deres ivrige stemmer og vi fik også set et par små lappedykkere i kanten af vegetationen.


03-12-2006: Rørhøg på afveje?

En rørhøg ved Brabrand Sø er ikke et usædvanligt syn, idet arten yngler i rørskovene langs søen. Derimod er det meget usædvanligt at se rørhøg på denne årstid, da fuglene som regel trækker til Middelhavet og Afrika i løbet af efteråret.
Ikke desto mindre holder en ung rørhøg til ved Brabrand Sø i disse dage, ligesom der også ses rørhøge andre steder i landet.

Klimaændringer?
Forklaringen skal sikkert findes i den meget milde vinter i år, der også for mange andre fuglearters vedkommende fører til usædvanlige forekomster. Om det er en enlig svale, eller om vi skal til at vænne os til rørhøgen som vintergæst, vil fremtiden vise. Hvis vi får de forventede klimaændringer med øgede temperaturer er det ikke utænkeligt, at rørhøgen vil begynde at overvintre herhjemme. I dag skal man således ikke længere væk end til Holland for at finde regelmæssige vinterkvarterer for arten.

Se alle nyheder fra Brabrand Sø & Årslev Engsø
Fakta
Kommune: Århus
Areal: 529 hektar
Ejerforhold: Århus kommune samt private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret rørskær
- Færdselsregulering
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 55
Sidste måned: 228

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet