TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET KATTEGAT UDFOR RANDERS-MARIAGER FJORD (723700)  

Kommune:Randers
Lokalafdeling:DOF-Østjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Havområde
  
Beskrivelse:havområdet udenfor revlerne
  
Lokaliteten er del af IBA:Dele af Randers & Mariager Fjorde og Ålborg Bugt
Nordlige Kattegat
Fuglearter og -racer på lokaliteten:37
Observationsdage/observationer:41/151

    DIAGRAM  

År:

(0.021 sekunder)