TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET GRÅSTEN, ØSTERSØ, SYDØSTLIGE DEL (513305)  

Kommune:Sønderborg
Lokalafdeling:DOF-Sønderjylland
Region:Region Syddanmark
  
Beskrivelse:SØ for Kongevejen
  
Lokaliteten er del af IBA:Skove ved Gråsten
Fuglearter og -racer på lokaliteten:73
Observationsdage/observationer:81/380

    DIAGRAM  

År:

(0.141 sekunder)