TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET GRÅSTEN, ANNE MARIE SØ (513604)  

Kommune:Sønderborg
Lokalafdeling:DOF-Sønderjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Sø/Sø
  
Beskrivelse:Søareal i tilknytning til græsning og skov
  
Lokaliteten er del af IBA:Skove ved Gråsten
Fuglearter og -racer på lokaliteten:62
Observationsdage/observationer:169/731

    DIAGRAM  

År:

(0.019 sekunder)