TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET RINKENÆS SKOV (513700)  

Kommune:Sønderborg
Lokalafdeling:DOF-Sønderjylland
Region:Region Syddanmark
  
Lokaliteten er del af IBA:Skove ved Gråsten
Fuglearter og -racer på lokaliteten:103
Observationsdage/observationer:106/988
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.052 sekunder)