TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET GRÅSTEN SKOVENE (513900)  

Kommune:Sønderborg
Lokalafdeling:DOF-Sønderjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Løvskov/Løvskov/Løvskov/Blandskov
  
Beskrivelse:Består af dellokaliteterne Engskov, Kværs Skov, Tralskov, Dyrehaven, Rinkenæs Skov og Buskmose Skov
  
Lokaliteten er del af IBA:Skove ved Gråsten
Fuglearter og -racer på lokaliteten:163
Observationsdage/observationer:424/4747
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.055 sekunder)