TIPS  

Er dine gamle data indtastet i DOFbasen? Flere rapportgrupper har konverteret gamle observationer, og har lagt dem ind i DOFbasen.
Klik her for en oversigt over hvilke ældre observationer der allerede er konverteret til DOFbasen.

    DATA FOR LOKALITET GRÅSTEN SKOVENE (513900)  

Kommune:Sønderborg
Lokalafdeling:DOF-Sønderjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Løvskov/Løvskov/Løvskov/Blandskov
  
Beskrivelse:Består af dellokaliteterne Engskov, Kværs Skov, Tralskov, Dyrehaven, Rinkenæs Skov og Buskmose Skov
  
Lokaliteten er del af IBA:Skove ved Gråsten
Fuglearter og -racer på lokaliteten:164
Observationsdage/observationer:428/4796
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.149 sekunder)