TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    DATA FOR LOKALITET EGEHOVED (377742)  

Kommune:Vordingborg
Lokalafdeling:DOF-Storstrøm
Region:Region Sjælland
Lokalitetstype(r):Fersk eng/overdrev/Permanent vandhul/mose/Løvskov/Strandeng
  
Beskrivelse:Kaldes også for Bøndernes Egehoved. Ejes af Nysø Gods. Egehoved er en særdeles gunstig lokalitet for rastende småfugle og huser en bestand af Løvfrø. På strandengen kan den vestlige del af Maderne overskues. Adgang fra P-plads for enden af vej syd for Roneklint
  
Lokaliteten er del af IBA:Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord & Jungshoved Nor
Fuglearter og -racer på lokaliteten:144
Observationsdage/observationer:67/712
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.020 sekunder)