TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET LILLEHOLM I PRÆSTØ FJORD (377104)  

Kommune:Vordingborg
Lokalafdeling:DOF-Storstrøm
Region:Region Sjælland
  
Lokaliteten er del af IBA:Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord & Jungshoved Nor
Fuglearter og -racer på lokaliteten:54
Observationsdage/observationer:56/296
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.019 sekunder)