Brabrand Sø & Årslev Engsø

Kalender
Denne side vil løbende blive opdateret med arrangementer, der vedrører caretaker- gruppen ved Brabrand Sø/Årslev Engsø.

Søndag d. 11.2. kl. 9.00 Ørnetælling.
Vi mødes ved Søskovvej og går en tur rundt om søen, mens vi holder godt øje med rovfugle.

Søndag 18.2 .: Egå Engsø - naturens eget renseanlæg
Århus har fået en ny naturperle. Kom og hør hvordan søen mindsker mængden af næringsstoffer, som føres ud i Århus Bugt, og hør hvilken betydning den har for dyre- og plantelivet i området. På turen besøger vi søens nye fugletårn.
Mødested og tid: Viengevej 7 (Århus N), indkørslen til DCH (Risskov Civile Hundeførerforenings klubhus) kl. 13.00-15.00
Turledere: Peter Lange (86950341) og Bjarne Golles (86254655).
Arrangør: DOF Århus og Århus Kommunes naturvejledere

Lørdag d. 17.3. Caretaker-tælling. Vi mødes klokken 8 ved P-pladsen på Søskovvej.

Søndag d. 18.3. Åbent tårn.
Kom og oplev det rige fugleliv ved Årslev Engsø. Lokale ornitologer står klar med kikkerter og viser fuglene frem for besøgende.
Mødested og tid: Trætårnet midt på sydsiden - kl. 13.00 - 15.00.
Arrangør: DOF Århus i samarbejde med Naturcenter Sølyst

Lørdag d. 28.4. Caretakertælling. Vi mødes kl. 8 ved P-pladsen ved Søskovvej.

Søndag d. 13.5. Caretakertælling. Vi mødes kl. 8 ved P-pladsen ved Søskovvej.

Torsdag d. 17.5. Caretakertælling. Vi mødes kl. 20 ved P-pladsen ved Søskovvej.

Lørdag d. 19.5 Caretakertælling. Vi mødes kl. 8 ved P-pladsen ved Søskovvej.

Lørdag d. 9.6. Caretakertælling. Vi mødes kl. 8 ved P-pladsen ved Søskovvej.

Søndag d. 1.7. Caretakertælling. Vi mødes kl. 8 ved P-pladsen ved Søskovvej. Samme aften vil vi lytte efter Engsnarre ved søerne fra klokken 21.

Lørdag d. 1.9. Caretakertælling. Vi mødes kl. 8 ved P-pladsen ved Søskovvej.

Lørdag d. 13.10. Caretakertælling. Vi mødes kl. 9 ved P-pladsen ved Søskovvej.

Lørdag d. 17.11. Caretakertælling. Vi mødes kl. 9 ved P-pladsen ved Søskovvej.


Fakta
Kommune: Århus
Areal: 529 hektar
Ejerforhold: Århus kommune samt private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Sejlads
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret rørskær
- Færdselsregulering
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 51
Sidste måned: 228

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet