Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gundsømagle Sø


Hættemåge (Bent Bardtrum)

Om søen
Gundsømagle Sø ligger i det nordøstlige Sjælland, vest for Ballerup ved landsbyen Østrup.

Den er ca. 1,5 km lang, ca 250 m bred og den gennemstrømmes af Hove Å, som løber ud i Roskilde Fjord.

Det omgivende landskab er meget varieret. Stort set hele søen er omkranset af rørskov, mens arealerne ned til rørskoven varierer mellem enge, krat og skov.

Forsøg på at genoprette balancen i den forurenede sø

I 1985 blev det meste af søen med dens omgivelser købt af Fugleværnsfonden - en lille del i det nordvestlige hjørne ejes dog ikke af fonden. Dermed fik søen status som naturreservat, og målet med opkøbet var at genoprette balancen i søen inden år 2000.

Den 10. marts 1994 blev søen med dens omgivne arealer endeligt fredet, og sammen med de fredninger, der blev foretaget i 1953, 1956 og 1976, omfatter det samlede fredede areal nu ca. 370 ha.

Umiddelbart efter fredningen i 1994 gav Skov og Naturstyrelsen tilsagn om støtte til et projekt med oprensning af søen. Der blev afsat 6.5 mill. kr. til projektet, hvoraf Roskilde Amt og Gundsø Kommune hver skulle betale 25%, mens Skov- og Naturstyrelsen skulle betale 50%.

Der blev straks lavet en plan for restaureringen af søen. Planen gik ud på at opsuge slamlaget på søens bund og deponere det på arealer i nærheden efter nærmere aftale med lodsejerne. Desværre lykkedes det ikke at finde et passende areal, hvor slammet kunne deponeres, og den 11. august 1998 tiltrådte Amtsrådet et forslag fra Teknisk Forvaltning om, at oprensningen af søen alligevel ikke skulle gennemføres.

Fugleværnsfondens mål om genopretning af balancen i søen inden år 2000 blev derfor ikke nået.

Den massive tilførsel af næringsstoffer til søen er ophørt, men medmindre der iværksættes alternative projekter til forbedring af miljøet i søen, skønnes det, at der vil gå mindst 30 år, inden næringsstofferne er ført ud i Roskilde Fjord via Hove Å, så vandet i søen igen er så tilpas rent, at mange af de fugle, der tidligere har ynglet ved søen, kan forventes at vende tilbage.

På trods af forureningen er der dog stadig gode grunde til at aflægge Gundsømagle Sø et besøg, ikke bare på grund af fuglene, men også på grund af selve landskabet, planterne og de andre dyr, man kan møde i reservatet.

Litteraturliste:
Natur og Ungdom 1969: En Naturhistorisk Undersøgelse af Gundsømagle Sø
Pica nr. 4 1989 – Anders Tvevad: Gundsømagle Sø – et tilbageblik over fuglelivets udvikling.
Danmarks Søer (1995) af Thorkild Høy og Jørgen Dahl (en historisk gennemgang).
Plejeplan for Fugleværnsfonden: Gundsømagle Sø 2009-2014
Vandmiljøovervågning Gundsømagle Sø 1989 – 2002. – Roskilde Amt maj 2003.
Kjeld Hansen: Folk og Fortællinger fra det tabte land - http://www.dettabteland.dk/sjaelland/gundsoemagle.pdf


Fakta
Kommune: Roskilde
Areal: 60 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden

Sidevisninger
Denne måned: 124
Sidste måned: 297

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet