Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gentofte Sø

Artsliste over svampe og slimsvampe
ARTSLISTE OVER SVAMPE OG SLIMSVAMPE I GENTOFTE SØ OG BROBÆK MOSE


Listen er lavet af Erik Rald og omfatter i alt ca. 400 arter.

I denne version er gennemgået Erik Ralds database, Svampeforeningens røddatabase, MykoMaraton 2005, Botanisk Museums database, Thomas Vikstrøms årsrapporter fra 1998, 1999, 2000, 2001 og 2002, David Boertmanns liste fra 1980 (”DB 1973-80”), David Boertmanns notesbøger 1981-1992, Erik Ralds totalliste fra 1987 (”ER 1979-87”), Erik Buchwalds tillægsliste fra 1987, Erik Ralds notesbøger 1979-1983.

Arterne er inddelt i almindeligt genkendelige grupper, som kun delvis dækkes af videnskabelige systematiske enheder.

Listen omfatter kun storsvampe, dvs. svampe, der danner frugtlegemer, der er så store, at de kan ses med det blotte øje, samt slimsvampe. Planteparasitiske svampe, skimmelsvampe, laver og encellede slimsvampe er ikke medtaget.

For hver art er angivet artens latinske navn, eventuelt danske navn i parentes, evt. hyppighed, evt. habitat, 1-3 datoer: kun ét fund: dato for eneste fund, FF: dato for første fund, SF: dato for sidste fund. Finderes initialer er angivet i parentes efter fundene.

Nomenklatur og artsafgrænsning følger Index fungorum (www.indexfungorum.org). I visse tilfælde har indsamleren brugt en anden artsafgrænsning; der er da gjort opmærksom på dette i teksten efter tankestreg. Finderes evt. oprindelige fejlbestemmelser er i parentes. Danske navne følger Foreningen til Svampekundskabens database. Findere af fund fra før 1970 er nævnt ved fuldt navn i listen. En sikkert bestemt art uden dansk artsnavn, men med dansk slægtsnavn, benævnes (en Slægtsnavn), mens en ubestemt art i en slægt med dansk slægtsnavn benævnes (Slægtsnavn-art), en bestemt art uden dansk slægtsnavn inden for en familie eller større gruppe med dansk navn benævnes (en gruppe), og en ubestemt art uden dansk slægtsnavn inden for en familie eller større gruppe med dansk navn benævnes (en gruppe-art).


Findere (med registreringsår i parentes):

BTO: Benny T. Olsen (1995)
DB: David Boertmann (1973-2005)
EB: Erik Buchwald (1983-2003)
ER: Erik Rald (1979-2005)
IK: Inge Klo (2003)
JHC: Jacob Heilmann-Clausen (1996)
JV: Jan Vesterholt (1984-1985)
KH: Karen Hansen (1997-1998)
KiO: Kirse Overgård (2007)
PC: Peer Corfixen (1989)
RM: Rikke Macholm (1998)
SAE: Steen A. Elborne (1982-1984)
TL: Thomas Læssøe (1982-1984, 1996-2005)
TV: Thomas Vikstrøm (1988-2005)


Dellokaliteter:

Søen: Gentofte Sø (søbreddden, øerne i Søen og arealerne mellem Søen og Lyngbyvejen syd for Brobæk Mose)
Mosen: Brobæk Mose nordvest for Søen (”Insulinmosen”).
[Folkeparken: Folkeparken øst for Søen] – tilgrænsende lokalitet.
[Have på østsiden af søen] – tilgrænsende lokalitet.RØRHATTE

Gyrodon lividus (Elle-Rørhat): Mosen, få steder, under rødel, ses næsten hvert år, fundet i årene 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1988, 1996, 1997, 1998, 2002, 2005, SF: 31.08.2005 (TL). Set af DB, ER, TL og TV.
Leccinum aerugineum (Almindelig Birke-Rørhat): Mosen, talrig, på stier under birk, ses hvert år, FF: 24.09.1985 (ER), SF: 11.10.2002 (ER).– På Index fungorum slås arterne L. aerugineum og L. brunneogriseolum sammen - begge typer (hhv. med lys, grøntanløbende hat og med grå, ensfarvet hat) er almindelige i mosen. L. molle er en alternativ bestemmelse af den bløde, grønne art.
Leccinum holopus (Hvid Birke-Rørhat): Mosen, kun få fund, DB 1973-1980, SF: 07.08.2005 (DB). – formodentlig blot en alternativ bestemmelse af ovennævnte art, der tilhører et uafklaret artskompleks.
Leccinum scabrum (Brun Birke-Rørhat): DB 1973-1980.
Leccinum variicolor (Flammet Birke-Rørhat): Mosen, fåtallig, på stier under birk, ses næsten hvert år, DB 1973-1980, FF: 02.10.1986 (ER).
Suillus grevillei (Lærke-Rørhat): Mosen, ved Vidar-skolen øst for Vangede Kilde, under lærk, set flere år, SF: 29.09.1998 (TV).
Suillus laricinus (Slimet Rørhat): Mosen, ved Vidar-skolen øst for Vangede Kilde, under lærk, set flere år, FF: 18.09.1988 (TV), 13.07.1991 (ER), SF: 23.09.1999 (TV).
[Xerocomus pascuus (Rødsprukken Rørhat): Folkeparken, 14.08.1988 (TV).]


SKØRHATTE OG MÆLKEHATTE

Lactarius aurantiacus (Orange Mælkehat): Mosen, kun ét fund: 10.07.1985 (JV).
Lactarius glyciosmus (Kokos-Mælkehat): Søen (øerne), Mosen, DB 1973-1980.
Lactarius helvus (Mose-Mælkehat): Mosen, i tørvemos under birk, set flere år, DB 1973-1980, FF: 15.08.1979 (ER), SF: 28.10.2002 (ER & TL).
Lactarius lacunarum (Sump-Mælkehat): Mosen, kun to fund: 1986 (ER), 11.10.2002 (ER).
Lactarius lilacinus (Lilla Mælkehat): Mosen, ses næsten hvert år, DB 1973-1980, FF: 05.07.1979 (ER).
Lactarius necator (Olivenbrun Mælkehat): DB 1973-1980.
Lactarius obscuratus (Elle-Mælkehat): Mosen, under rødel, ses næsten hvert år, DB 1973-1980, FF: 06.06.1982 (TL), 14.06.1986 (ER).
Lactarius omphaliformis (Navle-Mælkehat): Mosen, kun ét fund: 02.10.1986 (ER).
Lactarius pubescens (Dunet Mælkehat): Søen, Mosen, ses hvert år, FF: 02.10.1986 (ER), SF: 28.10.2002 (ER & TL).
Lactarius rufus (Rødbrun Mælkehat): Søen (øerne), Mosen, i tørvemos under birk, kun et enkelt sted, set flere år, DB 1973-1980, FF: 15.08.1979 (ER), SF: 21.11.1999 (TV).
Lactarius scoticus (Tørve-Mælkehat): Mosen, især langs stier, ses næsten hvert år, DB 1973-1980, FF: 10.07.1985 (ER & JV), SF: 11.10.2002 (ER).
Lactarius tabidus (Rynket Mælkehat): Mosen, i tørvemos under birk, ses næsten hvert år, DB 1973-1980, FF: 20.06.1985 (JV), SF: 11.10.2002 (ER).
Lactarius torminosus (Skægget Mælkehat): Mosen, langs stier under birk, ses næsten hvert år, Søen (øerne), DB 1973-1980, FF: 15.08.1979 (ER), SF: 11.10.2002 (ER).
Lactarius vietus (Violetgrå Mælkehat): Mosen, ofte talrig, på jord og i tørvemos under birk, ses hvert år, DB 1973-1980, FF: 09.09.1986 (ER). – 3 fund fra 03.09.1996 (JHC) blev bestemt til Lactarius pilatii (Puklet Mælkehat) (som L. moseri), der kendes på sin mørkt rødbrune, blanke, puklede hat, men denne art er ikke med sikkerhed kendt fra Danmark – og det er usikkert, om L. pilatii i sig selv er en god art.
Russula alnetorum (Elle-Skørhat): Mosen, på jord under rødel, birk og pil, set de fleste år, DB 1973-1980 (som vinosa, obscura). FF: 10.07.1985 (ER), SF: 28.10.2002 (ER & TL).
Russula aquosa (en Skørhat): Mosen, under birk, i tørvemos og på stier, set flere år, FF: 19.10.1988 (ER).
Russula betularum (Bleg Gift-Skørhat): Søen (øerne), Mosen, flere steder, ses hvert år, DB 1973-1980, SF: 11.10.2002 (ER).
Russula exalbicans (Falmende Skørhat): Mosen, på sti, FF: 28.08.1987 (ER), SF: 23.09.1999 (TV).
Russula flava (Birke-Skørhat): Søen (øerne), Mosen, talrig i tørvemos, ses hvert år, DB 1973-1980, FF: 26.06.1984 (ER), SF: 07.08.2005 (DB).
Russula gracillima (Slank Skørhat): Mosen, FF: 10.07.1985 (ER & JV), SF: 13.07.1988 (ER).
Russula graveolens (?) (Marvstokket Skørhat): Mosen, på jord og i tørvemos under rødel, birk og pil, set få år, FF: 15.07.1984 (SAE), SF: 30.07.1986 (ER).
Russula laccata (Klit-Skørhat): Mosen, på sti under pil, kun få fund: 21.10.2000 (ER), 17.04.2003 (ER), 28.10.2002 (ER & TL).
Russula nitida (Året Skørhat): Mosen, få fund, FF: 07.08.1981 (ER). - Enkelte fund bestemt til R. sphagnophila.
Russula puellaris (Gulstokket Skørhat): Mosen, ses næsten hvert år, FF: 10.07.1985 (ER & JV), SF: 28.10.2002 (ER & TL).
Russula velenovskyi (Orangerød Skørhat): Mosen, på stier under birk, ses hvert år, FF: 10.07.1985 (ER & JV), SF: 11.10.2002 (ER).
Russula versicolor (Forskelligfarvet Skørhat): Mosen, kun få fund, FF: 10.07.1982 (TL).


LYSSPOREDE BLADHATTE

Amanita fulva (Brun Kam-Fluesvamp): Mosen, DB 1973-1980, SF: 11.09.1989 (TV).
Armillariella sp. (Honningsvamp-art): Mosen, DB 1973-1980, FF: 05.10.1990 (ER), SF: 21.11.1999 (TV).
Arrhenia lobata (Siddende Moskantarel): Søen, på Spids Spydmos (Calliergonella cuspidata), FF: 23.04.1990 (TV), fundet i årene 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, SF: 06.04.1998 (KH & TL).
Arrhenia retiruga (Lille Moskantarel): Mosen, på mos på poppel-stub, kun ét fund, 2005 (TV).
Calocybe gambosa (Vårmusseron): Søen, østsiden, kun ét fund, 17.05.2003 (IK).
Chlorophyllum rhacodes (Rabarber-Parasolhat): [Have på østsiden af søen, set flere år, 1988, 1989, 2001 (TV).
Clitocybe anisata (?) (en Tragthat): Mosen, på fugtig sort jord under rødel, kun få fund, 18.10.1986 (ER).
Clitocybe clavipes (Køllestokket Tragthat): DB 1973-1980, Mosen (nordlige del af Annas Skov), kun ét fund: 21.11.1989 (TV).
Clitocybe costata (Brunstokket Tragthat): Mosen, kun ét fund: 15.09.2003 (IK).
Clitocybe infundibuliformis (Almindelig Tragthat): ER 1979-87.
Clitocybe nebularis (Tåge-Tragthat): Mosen, ved stien på Svanesøens vestside, kun ét fund: 27.10.2004 (TV).
Clitocybe odora (Anis-Tragthat): DB 1981-86.
Collybia cirrhata (Silke-Fladhat): Mosen, DB 1973-1980, FF: 15.09.1986 (ER).
Collybia cookei (Gulknoldet Fladhat): Mosen, FF: 15.09.1986 (ER).
Collybia tuberosa (Spidsknoldet Fladhat): Mosen, ER 1979-87, SF: 28.10.2002 (ER & TL).
Cystoderma carcharias (Rødgrå Grynhat): kun ét fund: 18.10.1986 (ER).
Delicatula integrella (Slør-Huesvamp): Mosen, kun få fund: 01.08.1981 (DB), 20.06.1985 (ER).
Flammulina velutipes (Almindelig Fløjlsfod): Mosen, på pil, ses næsten hvert år, DB 1973-1980, FF: 21.12.1982 (ER), SF: 29.01.2005 (TV).
Gymnopus dryophilus (Løv-Fladhat): DB 1973-1980.
Hohenbuehelia fluxilis (Pile-Barkhat): Mosen, på pil, kun få fund, FF: 15.07.1984 (SAE), SF: 10.07.1985 (JV).
Hohenbuehelia myxotricha: 06.10.1983 (DB, ER & TL).
Hygrocybe acutoconica (Spidspuklet Vokshat): ER 1979-87.
Hygrocybe conica (Kegle-Vokshat): Mosen, kun få fund, DB 1973-1980, SF: 21.10.2002 (ER).
Hygrocybe miniata (Mønje-Vokshat): DB 1973-1980 (som insipida).
Hypzizygus ulmarius (Elme-Gråblad): ER 1979-87.
Laccaria laccata (Rød Ametysthat): Søen (øerne), Mosen, talrig, ses hvert år, DB 1973-1980, SF: 28.10.2002 (ER, TL).
Laccaria lateritia (en Ametysthat): Mosen, kun ét fund: 24.08.1988 (ER).
Laccaria proxima (Stor Ametysthat): Mosen, DB 1973-1980, FF: 15.08.1979 (ER), SF: 23.09.1999 (TV).
Laccaria sp. (Ametysthat-art): Mosen, kun få fund, 24.08.1988 (ER), 04.06.1998 (TL), 28.10.2002 (ER, TL). - Frugtlegemet er farvet præcis som hos L. purpureobadia, men sporerne er runde som hos L. laccata.
Laccaria tortilis (Krybende Ametysthat): Mosen, kun få fund, DB 1973-1980, FF: 10.07.1985 (JV), SF: 14.08.1986 (ER).
Lentinus conchatus (Filtstokket Læderhat): ER 1979-87.
Lepiota acutesquamosa (Pigget Parasolhat): Mosen, kun ét sted, 2004, 2005 (ER).
Lepiota cristata (Stinkende Parasolhat):Mosen, kun få fund, DB 1973-1980, 15.09.2003 (IK).
Lepista flaccida (Brunstænket Tragthat): Søen, buskads mellem plæne og have vest for søen, kun ét fund, 1989 (?) (TV).
Lepista nuda (Violet Hekseringshat): Mosen, Brogårdsstien, DB 1973-1980, kun ét fund: 31.10.2000 (TV).
Lepista personata (Bleg Hekseringshat): DB 1973-1980.
Lyophyllum decastes (Røggrå Gråblad): ER 1979-87.
Macrocystidia cucumis (Agurkehat): DB 1973-1980.
Marasmiellus vaillantii (Fælled-Bruskhat): Mosen, i tørvemos, kun set få gange, FF: 26.07.1985 (ER), SF: 07.08.2005 (DB).
Marasmius epiphyllus (Blad-Bruskhat): Mosen, kun ét fund: 18.10.1986 (ER).
Marasmius rotula (Hjul-Bruskhat): ER 1979-87.
Marasmius wynnei (Hvælvet Bruskhat): Mosen, kun ét fund: 22.09.2003 (IK). – Bestemmelsen kontrolleret af Anne Storgaard.
Megacollybia platyphylla (Bredbladet Væbnerhat): ER 1979-87.
Melanoleuca brevipes (Kortstokket Munkehat): kun ét fund: 19.05.1987 (ER).
Melanoleuca melaleuca (Almindelig Munkehat): ER 1979-87.
Melanophyllum haematospermum (Sodet Parasolhat): DB 1973-1980.
Mycena abramsii (Sommer-Huesvamp): Mosen, ses næsten hvert år, ofte talrig, FF: 10.06.1985 (ER & JV), SF: 04.06.1998 (TV).
Mycena acicula (Orange Huesvamp): Mosen, set enkelte gange, DB 1973-1980, FF: 20.06.1985 (JV), SF: 30.06.1987 (ER).
Mycena adonis (Rønnerød Huesvamp): Mosen, kun ét fund: 09.11.1986 (ER).
Mycena adscendens (Pudret Huesvamp): ER 1979-87.
Mycena aetites (Plæne-Huesvamp): FF: 18.10.1986 (ER).
Mycena arcangeliana (Oliven-Huesvamp): Mosen, FF: 20.06.1985 (ER).
Mycena belliae (Tagrørs-Huesvamp): Mosen, ved Holmegårdsrendens udløb, på tagrør i vandoverfladen, set flere år, FF: 17.10.1953 (Lisbeth Andersen (Friesia V: 129-130)), DB 1973-1980, 28.11.1982 (ER), 19.11.2000 (TV), 28.10.2002 (ER & TL).
Mycena citrinomarginata (Gulægget Huesvamp): Mosen, kun få fund, ER 1979-87, SF: 31.08.2005 (TL).
Mycena crocata (Gulmælket Huesvamp): ER 1979-87.
Mycena epipterygia (Gulstokket Huesvamp): Mosen, kun få fund, DB 1973-1980, FF: 18.10.1986 (ER).
Mycena filopes (Jod-Huesvamp): Mosen, FF: 02.10.1986 (ER).
Mycena galericulata (Toppet Huesvamp): Søen, på rødel, DB 1973-1980, FF: 26.05.1981 (ER), SF: 11.10.2002 (ER).
Mycena galopus (Hvidmælket Huesvamp): Søen, Mosen (nordbredden af Brobækken syd for Brobækhus, i birkeskov på søens vestside, i tørvemos i birke-/elleskov SØ for Vangede Kilde), DB 1973-1980, SF: 29.09.1998 (TV).
Mycena haematopus (Blødende Huesvamp): DB 1973-1980.
Mycena hiemalis (Sen Huesvamp): ER 1979-87, SF: 28.10.2002 (ER, TL).
Mycena leptocephala (Rødlig Huesvamp): Mosen, FF: 18.10.1986 (ER).
Mycena metata (Rødlig Huesvamp): ER 1979-87.
Mycena pseudocorticola (Gråblå Bark-Huesvamp): Mosen, 24.07.1998 (KH).
Mycena sanguinolenta (Rødmælket Huesvamp): ER 1979-87, SF: 07.08.2005 (DB).
Mycena speirea (Kvist-Huesvamp): Mosen, set flere år, 10.07.1985 (JV), 01.09.1986 (ER), 28.10.2002 (ER, TL).
Mycena tintinnabulum (Vinter-Huesvamp): Mosen, ER 1979-87, kun ét fund: 07.03.1989 (ER).
Mycena vitilis (Blankstokket Huesvamp): DB 1973-1980.
Mycenella bryophila (en Huesvamp): Mosen, på mos på pil, FF: 14.08.1986 (ER), SF: 03.09.1996 (TL).
Omphalina marchantiae (Lungemos-Navlehat): Kun få fund, FF: 03.06.1984, SF: 28.08.1987 (ER).
Panellus serotinus (Sildig Epaulethat): Mosen, ses de fleste år, DB 1973-1980, SF: 30.10.2001 (TV).
Pleurotus dryinus (Korkagtig Østershat): Søen, på pil på vestsiden, 22.09.2003 (IK), [på røn i have på østsiden ca. 1980 (TV)].
Pleurotus ostreatus (Almindelig Østershat): Mosen, FF: 16.02.1989 (ER).
Rhodocollybia maculata (Plettet Fladhat): DB 1973-1980.
Rickenella fibula (Orange Mosnavlehat): Mosen, flere fund, ER 1979-87, SF: 07.08.2005 (DB).
Rickenella swartzii (Finstokket Mosnavlehat): DB 1973-1980.
Rimbachia arachnoidea (Mosskål): Mosen, på mos på jorden, gerne i vandkanten, flere steder, ses næsten hvert år, FF: 15.09.1986 (TL), SF: 28.10.2002 (ER & TL).
Tephrocybe palustris (Tørvemos-Gråblad): Mosen, kun få fund, FF: 04.06.1983 (DB), 06.10.1983 (DB, ER &TL), 26.06.1984 (ER), SF: 10.07.1985 (JV).
[Tricholoma stiparophyllum (=album) (Hvid Ridderhat): I have på østsiden 10.10.1988 (TV).]
Tricholoma cingulatum (Ring-Ridderhat): kun ét fund: 02.10.1986 (ER).
Tricholoma fulvum (Birke-Ridderhat): Søen (øerne), Mosen, kun set få gange, DB 1973-1980, SF: 29.09.1988 (TV), 25.08.1989 (TV).
Tricholoma scalpturatum (Gulplettet Ridderhat): DB 1973-1980, FF: 14.10.1987 (ER).


RØDSPOREDE BLADHATTE

Entoloma araneosum (Spindelvævs-Rødblad): Mosen, på fugtig jord i askemose, kun ét fund: 07.08.2005 (DB).
Entoloma byssisedum (Vifte-Rødblad): Mosen, på jord og træførne, kun ét fund: 03.09.1997 (TL).
Entoloma conferendum (Stjernesporet Rødblad): Mosen, i tørvemos, flere fund, FF: 26.08.1984 (ER).
Entoloma rhodopolium (Skov-Rødblad): Mosen, FF: 11.09.1985 (ER).
Entoloma solstitialis (en Rødblad): 01.08.1981 (DB) – sikkert fejlbestemt.
Pluteus cervinus (Sodfarvet Skærmhat): DB 1973-1980, træflisstien i mosen, 11.10.2002 (ER).
Pluteus hispidulus (Stivhåret Skærmhat): ER 1979-87.
Pluteus luctuosus (Mørkægget Skærmhat): Mosen, på tagrørførne og våd sort jord i tagrørssump, kun ét fund: 04.06.1998 (TL).
Pluteus nanus (Pudret Skærmhat): Mosen, kun ét fund: 01.09.1986 (ER).
Pluteus plautus (Rynket Skærmhat): ER 1979-87.
Pluteus romellii (Gulstokket Skærmhat): Mosen, DB 1973-1980, kun ét fund: 27.08.1986 (ER).
Pluteus salicinus (Stiv Skærmhat): Mosen, på pil, få fund, ER 1979-87, FF: 13.07.1988 (ER), SF: 19.09.1989 (ER).
Pluteus thomsonii (Gråstokket Skærmhat): Mosen, kun få fund, FF: 20.06.1985 (JV), SF: 31.08.2005 (TL).
Volvariella gloiocephala (Høj Posesvamp): ER 1979-87.


BRUNSPOREDE BLADHATTE

Agrocybe erebia (Mørk Agerhat): ER 1979-87.
Agrocybe paludosa (Mose-Agerhat): kun få fund: 04.06.1983 (DB), 09.06.1993 (ER).
Agrocybe praecox (Tidlig Agerhat): Søen, på træflis ved Lyngbyvejen, set flere år, FF: 28.11.1982 (TL), SF: 14.06.2001 (TV).
Agrocybe putaminum (Træflis-Bredblad): Søen, på træflis, kun ét fund: 16.06.1989 (ER).
Bolbitius reticulatus (Netåret Gulhat): Mosen, kun ét fund: 26.07.1985 (ER).
Bolbitius titubans (Almindelig Gulhat): ER 1979-87.
Conocybe apala (=lactea) (Mælkehvid Keglehat): Søen, i græsplæne, kun få fund: FF: 04.07.1983 (ER), SF: 26.07.1985 (ER).
Conocybe aporos (Tidlig Keglehat): 1989 (ER).
Conocybe appendiculata (Tandet Keglehat): Søen, Mosen, på træflis og på jord i bed, kun få fund, FF: 03.11.1984 (ER).
Conocybe filaris (Giftig Keglehat): DB 1973-1980.
Conocybe siennophylla (en Keglehat): 1986 (ER).
Cortinarius acutus (Spids Slørhat): Mosen, 31.08.2005 (TL).
Cortinarius alnetorum (en Slørhat): Mosen, DB 1973-1980 (som C. glandicolor), FF: 19.09.1989 (ER).
Cortinarius anomalus (Gulfnugget Slørhat): ER 1979-87.
Cortinarius armillatus (Cinnoberbæltet Slørhat): Mosen, i tørvemos under birk, ca. 1975 (DB), 1988 (TV).
Cortinarius bivelus (Orangebrun Slørhat): Mosen, i tørvemos, kun ét fund: 07.09.2003 (ER).
Cortinarius cinnamomeus (Kanel-Slørhat): Mosen, kun ét fund: 07.08.2005 (DB).
Cortinarius croceoconus (en Slørhat): Mosen, i tørvemos under rødel, set flere år, FF: 19.09.1989 (ER).
Cortinarius croceus (Gulbladet Slørhat): Mosen, kun ét fund: DB 1973-1980.
Cortinarius delibutus (Gul Slørhat): Mosen, kun ét fund, DB 1973-1980.
Cortinarius helobius (en Slørhat): Mosen, på jord under rødel, pil og birk, FF: 07.06.1988 (ER).
Cortinarius helvelloides (Fjernbladet Slørhat): Mosen, på jord under rødel, kun ét fund: 05.09.1990 (ER).
Cortinarius hemitrichus (Hvidfnugget Slørhat): DB 1973-1980, 1986 (ER) (er paleifer)
Cortinarius huronensis (Tørve-Slørhat): Mosen, i tørvemos, kun ét fund: 10.07.1982 (SAE). – Det er sikkert den samme art, der er blevet bestemt til C. huronensis, croceus, croceoconus og cinnamomeus!
Cortinarius obtusus (Jod-Slørhat): Mosen, ER 1979-87, kun få fund: 19.09.1989 (ER), 11.10.2002 (ER), 31.08.2005 (TL).
Cortinarius paleaceus (Pelargonie-Slørhat): Mosen, kun ét fund: 11.10.2002 (ER).
Cortinarius pholideus (Brunskællet Slørhat): Mosen, i tørvemos under birk, fundet i årene 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1987 (DB).
Cortinarius pulchellus (Smuk Slørhat): Mosen, på jord under rødel, DB 1973-1980, FF: 03.06.1990 (ER).
Cortinarius triumphans (Gulbæltet Slørhat): Mosen, kun ét fund: 1975 (DB).
Cortinarius trivialis (Brunslimet Slørhat): ER 1979-87.
Cortinarius umbrinolens (Mørk Slørhat): Mosen, på jord under rødel, pil og birk, kun ét fund: 05.09.1990 (ER).
Crepidotus inhonestus (en Muslingesvamp): ER 1979-87.
Crepidotus variabilis (Forskelligformet Muslingesvamp): DB 1973-1980.
Flammulaster carpophilus (Bøge-Grynskælhat): Mosen, kun ét fund: 26.08.1984 (ER) – Det drejer sig om F. rhombisporus, der på Index fungorum slås sammen med F. carpophilus som en varietet af denne.
Galerina autumnalis (Randstribet Hjelmhat): Mosen, på pil, kun få fund, ER 1979-87, 21.11.2000 (ER).
Galerina calyptrata (en Hjelmhat): Mosen, på mos i rørsump, sikkert almindelig, kun ét fund: 04.06.1998 (KH & TL).
Galerina clavata (en Hjelmhat): Mosen, på mos i åben rørsump, sikkert almindelig, kun ét fund: 04.06.1998 (KH & TL) (som heterocystis).
Galerina hypnorum (Mos-Hjelmhat): Mosen, på mos i ellemose, sikkert almindelig, kun to fund: 08.07.1998 (ER), 07.08.2005 (DB).
Galerina paludosa (Mose-Hjelmhat): Mosen, i tørvemos, set flere år, ER 1979-87, FF: 17.05.1991 (ER), SF: 22.05.2005 (TV).
Galerina tibiicystis (Hængesæk-Hjelmhat): Mosen, i tørvemos, kun ét fund, ER 1979-87.
Galerina vittiformis (Dunstokket Hjelmhat): Mosen, set flere år, FF: 03.06.1990 (ER).
Gymnopilus penetrans (Plettet Flammehat): Mosen, på stub, kun ét fund: 21.11.1999 (TV).
Hebeloma crustuliniforme (Almindelig Tåreblad): Søen, mosen, DB 1973-1980, FF: 22.09.1984 (JV), SF: 11.10.2002 (ER).
Hebeloma leucosarx (Højstokket Tåreblad): Mosen, ses hvert år, DB 1973-1980, FF: 09.09.1986 (ER), SF: 31.08.2005 (TL).
Hebeloma mesophaeum (Lerbrun Tåreblad): Søen, Mosen, FF: 10.07.1985 (ER &JV), SF: 11.10.2002 (ER).
Hebeloma nigrellum (= atrobrunneum) (en Tåreblad): Mosen, på fugtig jord i ellesump, ses de fleste år, FF: 1985 (ER), SF: 31.08.2005 (TL).
Hebeloma pusillum (Mose-Tåreblad): Mosen, kun få fund, DB 1973-1980, FF: 26.08.1984 (TL), SF: 22.09.1984 (JV).
Hebeloma sacchariolens (Sødtduftende Tåreblad): DB 1973-1980.
Hebeloma sordescens (Anløbende Tåreblad): Mosen, kun ét fund: 1986 (ER).
Hebeloma tomentosum (Filtet Tåreblad): Søen, under pil og rødel, kun ét fund: 06.10.1983 (ER, DB & TL). Forgæves eftersøgt af ER på stedet hvert år siden.
Inocybe agardhii (Agardhs Trævlhat): Mosen, ses næsten hvert år, ofte talrig, DB 1973-1980, FF: 07.08.1981 (ER), SF: 11.10.2002 (ER).
Inocybe asterospora (Stjernesporet Trævlhat): ER 1979-87.
Inocybe cincinnata (Lillabladet Trævlhat): Mosen, kun få fund: 06.10.1983 (DB; ER & TL), 20.06.1985 (JV).
Inocybe dulcamara (Bittersød Trævlhat): Mosen, kun ét fund: 01.08.1983 (DB). – Kan være sammenblandet med I. agardhii.
Inocybe fuscidula (Brunfibret Trævlhat): Mosen, kun set et enkelt år, FF: 03.06.1990 (ER).
Inocybe lacera (Laset Trævlhat): ER 1979-87.
Inocybe langei (?) (Langes Trævlhat): Mosen, kun ét fund: 19.09.1989 (ER).
Inocybe napipes (Roeknoldet Trævlhat): Mosen, kun ét fund: 05.09.1990 (ER).
Inocybe rimosa (Gulbladet Trævlhat): Søen, Mosen, kun få fund, FF: 26.06.1984 (ER), SF: 17.08.2005 (TV).
Inocybe splendens (en Trævlhat): Mosen, kun ét fund: 20.06.1985 (JV).
Naucoria alnetorum (Enlig Knaphat): ER 1979-87.
Naucoria amarescens (Bitter Knaphat): Søen, kun ét sted, stikant under pil, FF: 16.05.1989 (ER).
Naucoria bohemica (Birke-Knaphat): Kun ét fund: 06.10.1983 (ER, DB & TL).
Naucoria escharoides (Lys Elle-Knaphat): Mosen, talrig, ses hvert år DB 1973-1980, (ER), SF: 11.10.2002 (ER).
Naucoria luteolofibrillosa (Slør-Knaphat): Mosen, kun set få gange, FF: 06.10.1983 (ER, DB & TL), SF: 19.09.1989 (ER).
Naucoria salicis (Pile-Knaphat): ER 1979-87.
Naucoria scolecina (Mørk Elle-Knaphat): Mosen, under rødel, sikkert almindelig, FF: 06.10.1983 (ER, DB & TL), SF: 11.10.2002 (ER).
Naucoria subconspersa (Filtet Knaphat): Mosen, på jord under rødel, sikkert almindelig, DB 1973-1980, FF: 06.10.1983 (ER, DB & TL), SF: 04.06.1998 (TL).
Paxillus rubicundulus (Elle-Netbladhat): Mosen, under rødel, ses de fleste år, DB 1973-1980, SF: 31.08.2005 (TV).
Paxillus involutus (Almindelig Netbladhat): Søen: øerne, i randen af rørsump ved Engen, Mosen: på stier, på grusstien NV for Vidarskolen, på grusstien ved askeskoven 1988 (TV), DB 1973-1980, 1988-1989 (TV).
Phaeomarasmius erinaceus (Spidsskælhat): Mosen, på grene af pil, kun få fund, FF: 10.06.1985 (ER & JV), SF: 25.06.2000 (TV).
Pholiota aurivella (Højtsiddende Skælhat): Søen: øerne, på pil syd for pontonbroen, Mosen: på pil, set mange år, DB 1973-1980, FF: 06.10.1983 (ER, DB & TL), SF: 20.09.2001 (TV).
Pholiota graminis (Græs-Skælhat): Mosen, kun ét fund: 06.10.1983 (ER, DB & TL).
Pholiota gummosa (Grøngul Skælhat): DB 1973-1980.
Pholiota highlandensis (Kul-Skælhat): DB 1973-1980.
Pholiota mutabilis (Foranderlig Skælhat): Mosen, ses de fleste år, DB 1973-1980, FF: 20.06.1988 (ER), SF: 20.09.2001 (TV).
Pholiota populnea (Poppel-Skælhat): Mosen, kun ét sted, på fældet Pyramide-Poppel, set flere år, FF: 21.11.2000 (ER), 11.10.2002 (ER), SF: 2005 (ER).
Pholiota squarrosa (Krumskællet Skælhat): Søen, flere steder på ask, pil og lind, Mosen, på ask i askeskoven, set flere år, DB 1973-1980, 1988, 1989, 1998, 2005 (TV).
Pholiota tuberculosa (Finskællet Skælhat): Mosen, kun ét fund: 1983 (ER).
Simocybe rubi (Skæv Skyggehat): Mosen, kun ét fund: 15.09.1986 (TL).
Simocybe sumptuosa (en Skyggehat): Mosen, i knasthul på liggende birkestamme, kun ét fund: 07.08.2005 (DB).
Tubaria dispersa (Tjørne-Fnughat): DB 1973-1980, FF: 26.06.1984 (ER).
Tubaria furfuracea (Kliddet Fnughat): DB 1973-1980, FF: 21.12.1982 (ER).


MØRKSPOREDE BLADHATTE

Agaricus arvensis (Ager-Chapignon): Søen (østbredden), kun ét fund: 17.08.2005 (TV).
Agaricus bitorquis (Vej-Champignon): Søen (østbredden), 1985 (ER), kun ét fund: 29.09.1998 (RM).
Agaricus haemorrhoidarius (Stor Blod-Champignon): DB 1973-1980.
Agaricus sp. (Champignon-art): Mosen, på træflis, set flere år, FF: maj-juni 1998 (ER).
[Agaricus xanthodermus (Karbol-Champignon): Folkeparken, kun et enkelt sted, FF: 20.09.2001 (TV).]
Coprinus atramentarius (Almindelig Blækhat): [Folkeparken], DB 1973-1980, FF: 29.09.1998 (TV), støjskoven 31.10.2000 (TV), på grusstien ved Vidarskolen, 14.10.1979 TV).
Coprinus comatus (Paryk-Blækhat): Søen: på østbredden, DB 1973-1980, 1989, 1998, 2001 (TV).
Coprinus disseminatus (Bredsået Blækhat): Mosen, på løvtræstub, DB 1973-1980, FF: 30.08.2001 (TV), SF: 07.08.2005 (DB).
Coprinus friesii (en Blækhat): Mosen, på førne af græs og star, FF: 15.07.1984 (SAE), SF: 15.08.1984 (SAE & TL).
Coprinus lagopus (Dunstokket Blækhat): Mosen, på træflisstien og i rørsump, Søen, FF: 11.11.1982 (TL), SF: 17.08.2005 (TV).
Coprinus subdisseminatus (en Blækhat): Mosen, på jord, kun ét fund: 14.08.1983 (TL)
Coprinus xanthothrix (Gultrådet Blækhat): Søen, på jord, FF: 06.10.1983 (ER).
Hypholoma elongatum (Slank Svovlhat): ER 1979-87.
Hypholoma fasciculare (Knippe-Svovlhat): Mosen, DB 1973-1980, FF: 21.10.1983 (ER), SF: 23.09.1999 (TV).
Hypholoma myosotis (Slimet Svovlhat): DB 1973-1980.
Hypholoma subericaeum (Eng-Svovlhat): Søen, langs vestsiden, ved roden af væltet pilestamme, kun ét fund: 27.05.2003, 12.06.2003 (ER).
Psathyrella lacrymabunda (Grædende Mørkhat): ER 1979-87.
Panaeolus acuminatus (Høj Glanshat): Mosen, kun ét fund: 05.07.1979 (ER).
Panaeolus foenisecii (Høsletsvamp): 1985 (ER).
Panaeolus olivaceus (Lysstokket Glanshat): ER 1979-87.
Parasola auricoma (Hansens Blækhat): Mosen, på træflis, FF: 03.06.1984 (ER).
Parasola kuehneri (en Blækhat): Søen, på jord, FF: 03.06.1984 (ER).
Parasola leiocephalus (en Blækhat): Søen, på jord, FF: 03.06.1984 (ER), SF: 25.08.1989 (TV). – Også indberettet som C. plicatilis.
Psathyrella almerensis (Staude-Mørkhat): Mosen, på tagrør og dunhammer, få fund, FF: 14.08.1983 (TL), SF: 04.06.1998 (TL).
Psathyrella candolleana (Candolles Mørkhat): DB 1973-1980.
Psathyrella conopilus (Kegle-Mørkhat): Mosen: på træflisstien, flere fund, ER 1979-87, 1988, 1989 (TV).
Psathyrella lutensis (en Mørkhat): Mosen, kun ét fund: 10.06.1985 (JV).
Psathyrella maculata (Sortskællet Mørkhat): ER 1979-87.
Psathyrella marcescibilis (en Mørkhat): Mosen, kun ét fund: 06.06.1982 (TL).
Psathyrella microrhiza (Rod-Mørkhat): Mosen, FF: 06.10.1987 (ER).
Psathyrella olympiana (en Mørkhat): Mosen, kun ét fund: 26.07.1985 (JV).
Psathyrella prona (Vej-Mørkhat): Mosen, FF: 04.06.1983 (ER), SF: 03.06.1990 (ER).
Psathyrella spadiceogrisea (Gråbrun Mørkhat): Mosen, DB 1973-1980, FF: 20.06.1985 (JV), SF: 28.04.1988 (ER).
Psathyrella sphagnicola (en Mørkhat): 1985, 1986 (ER).
Psathyrella typhae (Dunhammer-Mørkhat): Mosen, på dunhammer og tagrør, kun få fund: 10.07.1982 (SAE & TL), 04.06.1983 (DB), 06.10.1983 (DB, ER &TL).
Stropharia caerulea (Blågrøn Bredblad): DB 1973-1980, FF: 06.10.1983 (ER, DB & TL).
Stropharia inuncta (Lillabrun Bredblad): Kun ét fund: 06.10.1983 (ER, DB & TL).
Stropharia percevalii (Træflis-Bredblad): Mosen, på træflis, set få år, FF: 04.07.1983 (ER), SF: 07.06.1988 (ER), 06.08.1988 (TV).


KØLLESVAMPE

Clavaria acuta (Hvid Køllesvamp): Mosen, på jord, kun få fund, 1974 (DB), 06.10.1983 (DB, ER & TL), 07.04.1987 (ER), 06.09.1988 (TV).
Macrotyphula fistulosa (Pibet Køllesvamp): Mosen, kun ét fund: 20.10.1987 (ER).
Macrotyphula juncea (Trådagtig Køllesvamp): Mosen, kun to fund: DB 1973-1980, 20.10.1987 (ER).
Ramariopsis kunzei (Mangegrenet Køllesvamp): Mosen, kun to fund, 01.09.1988 (ER), 20.08.1989 (ER).
Typhula erythropus (Rødstokket Trådkølle): ER 1979-87.


PORESVAMPE

Abortiporus biennis (Rødmende Pjalteporesvamp): Et enkelt fund fra 1950’erne (Jørgen Koch).
Antrodiella hoehnelii (Gulrandet Elastikporesvamp): Mosen, kun et enkelt år, FF: 28.04.1988 (ER).
Bjerkandera adusta (Sveden Sodporesvamp): Mosen, FF: 04.05.1979 (ER).
Bjerkandera fumosa (Grågul Sodporesvamp): Mosen, på pil, DB 1973-1980, FF: 28.11.1987 (ER).
Daedaleopsis confragosa (Rødmende Læderporesvamp): Mosen, talrig, på pil, ses hvert år, Søen (øerne), FF: 16.02.1974 (DB), SF: 07.08.2005 (DB).
Datronia mollis (Blød Begporesvamp): Mosen, DB 1973-1980, FF: 04.05.1979 (ER), SF: 09.11.1986 (ER).
Fomes fomentarius (Tøndersvamp): Mosen, talrig, ses hvert år, SF: 07.08.2005 (DB).
Fomitopsis pinicola (Randbæltet Hovporesvamp): Mosen, på el, talrig, ses hvert år (ER), DB 1973-1980, SF: 07.08.2005 (DB).
Ganoderma lipsiense (Flad Lakporesvamp): Mosen, DB 1973-1980, FF: 26.03.1983 (ER), SF: 07.08.2005 (DB).
Hapalopilus nidulans (Rødlig Okkerporesvamp): Mosen, kun få fund, FF: 13.08.1981 (DB), 10.07.1985 (ER), SF: 11.10.2002 (ER).
Inonotus radiatus (Elle-Spejlporesvamp): Mosen, talrig, ses hvert år (ER), DB 1973-1980, SF: 07.08.2005 (DB).
Laetiporus sulphureus (Svovlporesvamp): Søen, på pil (ved nordøsthjørnet, Lykkesholm): FF: 29.05.1999 (TV), SF: 31.12.2002 (TV).
Meripilus giganteus (Kæmpeporesvamp): Søen (østbredden), kun ét fund: 17.08.2005 (TV).
Oxyporus populinus (Poppelporesvamp): Mosen, i askeskoven, på ask, kun ét sted, ses hvert år, ER 1979-87, 21.11.2000 (ER).
Phellinus igniarius (Almindelig Ildporesvamp): Mosen, på pil, kun et enkelt sted, ses hvert år, ER 1979-87, SF: 28.10.2002 (ER, TL).
Phellinus punctatus (Pude-Ildporesvamp): Mosen, på pil, kun få fund, DB 1973-1980 (ferreus), FF: 28.04.1988 (ER), SF: 18.04.1998 (ER) (som ferreus).
Physisporinus sanguinolentus (Blod-Skorpeporesvamp): DB 1973-1980.
Piptoporus betulinus (Birkeporesvamp): Mosen, ses hvert år, DB 1973-1980, FF: 07.03.1989 (ER), SF: 07.08.2005 (DB).
Polyporus brumalis (Vinter-Stilkporesvamp): Mosen, set hvert år i en årrække, DB 1973-1980, FF: 26.10.1992 (ER), SF: 18.04.1998 (ER).
Polyporus ciliatus (Forårs-Stilkporesvamp): Mosen, kun ét fund: 10.07.1982 (SAE).
Polyporus squamosus (Skællet Stilkporesvamp): Søen, på pil, kun ét fund: 14.08.1999 (TV), Mosen, i askeskoven, på askestød, 1989, 1990 (TV), [have øst for søen, på æbletræ, 05.07.2005 (TV)].
Polyporus varius (Foranderlig Stilkporesvamp): Mosen, på løvtræ, få fund, DB 1973-1980, FF: 13.07.1988 (ER), SF: 07.08.2005 (DB).
Postia subcaesia (Blegblå Kødporesvamp): Mosen, på pil, set flere år, FF: 24.08.1988 (ER), SF: 07.08.2005 (DB).
Postia tephroleuca (Mælkehvid Kødporesvamp): Mosen, DB 1973-1980, FF: 24.08.1988 (ER).
Trametes gibbosa (Puklet Læderporesvamp): DB 1973-1980.
Trametes hirsuta (Håret Læderporesvamp): DB 1973-1980, 25.01.1981 (TV).
Trametes ochracea (Bæltet Læderporesvamp): Mosen, DB 1973-1980.
Trametes versicolor (Broget Læderporesvamp): Mosen, DB 1973-1980, SF: 07.08.2005 (DB).


BARKSVAMPE

Byssomerulius corium (Læder-Åresvamp): Mosen, ER 1979-87, FF: 23.02.1988 (ER).
Chondrostereum purpureum (Purpur-Lædersvamp): Mosen, DB 1973-1980, FF: 08.02.1984 (JV), SF: 06.02.2000 (TV), på fældet Pyramide-Poppel, 21.11.2000 (ER).
Cylindrobasidium evolvens (Sprækkehinde): ER 1979-87.
Epithele typhae (Starpig): Mosen, på Kær-Star, kun ét fund: 31.08.2005 (TL).
Hymenochaete tabacina (Tobaksbrun Ruslædersvamp): Mosen, ses hvert år, DB 1973-1980, SF: 11.11.1989 (PC).
Hyphodontia sambuci (Hyldehinde): Mosen, ses hvert år, DB 1973-1980, FF: 08.02.1984 (JV).
Peniophora incarnata (Laksefarvet Voksskind): Mosen, DB 1973-1980, FF: 23.02.1988 (ER).
Phlebia radiata (Stråle-Åresvamp): Mosen, DB 1973-1980, 28.10.2002 (ER, TL).
Phlebia tremellosa (Bævrende Åresvamp): DB 1973-1980.
Schizophyllum commune (Kløvblad): Mosen, DB 1973-1980, FF: 23.02.1988 (ER).
Schizopora paradoxa (Hvid Tandsvamp): DB 1973-1980.
Sistotrema brinkmannii (en Kroneskorpe): Mosen, kun ét fund: 08.02.1984 (JV).
Stereum hirsutum (Håret Lædersvamp): Søen, set flere år, DB 1973-1980, SF: 17.08.2005 (TV).
Stereum rugosum (Rynket Lædersvamp): DB 1973-1980.
Stereum subtomentosum (Smuk Lædersvamp): Mosen, på pil, på gråel, kun få fund, FF: 19.11.2000 (EB & TV), SF: 07.08.2005 (DB).
Thelephora anthocephala (Busk-Frynsesvamp): Mosen, vejkant, DB 1973-1980, fundet i 1974, 1977, 1985, 1888, 1996, SF: 03.09.1996 (TL).
Thelephora terrestris (Fliget Frynsesvamp): ER 1979-87. Måske fejlbestemt?
Tomentella pilosa (en Frynsehinde): Mosen, kun ét fund: 31.08.2005 (TL).
Vuilleuminia comedens (Almindelig Barksprængersvamp): Mosen, FF: 06.02.1990 (ER).


BUGSVAMPE

Geastrum triplex (Kødet Stjernebold): Mosen, ved træflisstien, kun ét sted, 11.09.2003 (IK), 2004, 2005 (ER).
Lycoperdon pyriforme (Pære-Støvbold): Mosen, ved trærod, kun ét fund: 29.10.1999 (TV).
Scleroderma citrinum (Almindelig Bruskbold): Mosen, vest for Svanesøen, kun ét fund: 06.09.1988 (TV).


BÆVRESVAMPE

Auricularia auricula-judae (Almindelig Judasøre): Mosen, på hyld og el, ses næsten hvert år, DB 1973-1980, FF: 28.04.1982 (TL), SF: 24.02.2002 (TV).
Calocera cornea (Lille Guldgaffel): DB 1973-1980, SF: 07.08.2005 (DB).
Dacrymyces stillatus (Almindelig Tåresvamp): Mosen, på pil, DB 1973-1980, FF: 06.10.1983 (TL), SF: 23.02.1988 (ER).
Exidia glandulosa (Almindelig Bævretop): Mosen, DB 1973-1980, FF: 04.05.1979, SF: 23.02.1988 (ER).
Exidia recisa (Pile-Bævretop): Mosen, set flere år, FF: 07.1986 (TV), 23.02.1988 (ER).
Myxarium nucleatum (en bævresvamp): Mosen, på pil, kun ét fund: 15.07.1984 (SAE).
Thanatephorus fusisporus (en bævresvamp): Mosen, på mos og tagrør, 04.06.1998 (TL).
Tremella foliacea (Kruset Bævresvamp): Mosen, på pil, ses de fleste år, DB 1973-1980, SF: 17.11.1988 (ER).
Tremella mesenterica (Gul Bævresvamp): Mosen, på døde pilegrene, DB 1973-1980, SF: 07.08.2005 (DB).


BÆGERSVAMPE

Aleuria aurantia (Almindelig Orangebæger): DB 1973-1980.
Ascobolus denudatus (en Prikbæger): DB 1973-1980.
Disciotis venosa (Klor-Bægermorkel): Mosen (frugtplantagen nord for), kun ét fund ER 1979-87 (ER).
Genea hispidula (Håret Halvtrøffel): Mosen, flere steder på træflisbelagt sti, kun ét fund, 22.09.2003 (IK). – Bestemt af Anne Storgaard.
Helvella acetabulum (Pokal-Foldhat); Mosen, set flere år, DB 1973-1980, set i årene 1983, 1985, 1986, 1988, 1992, FF: 20.07.1975 (DB), SF: 02.06.1998 (ER).
Helvella atra (Sort Foldhat): Mosen, kun set få år, FF: 01.06.1990 (ER), SF: 31.08.2005 (TL).
Helvella chinensis (en Foldhat): Mosen, kun ét fund: 26.07.1985 (JV).
Helvella crispa (Kruset Foldhat): DB 1973-1980, ER 1979-87.
Helvella ephippium (Saddel-Foldhat): Mosen, kun set to år, DB 1973-1980, FF: 1985 (ER), SF: 14.08.1986 (ER).
Helvella lacunosa (Grubet Foldhat): Søen, kun set et enkelt sted, DB 1973-1980, ER 1979-87, FF: 07.06.1988 (ER).
Humaria hemisphaerica (Halvkugleformet Børstebæger): Mosen, kun få fund, DB 1973-1980, FF: 01.09.1986 (ER).
Iodophanus carneus (en bægersvamp): Mosen, kun ét fund: 10.07.1982 (SAE & TL).
Otidea umbrina (Brun Ørebæger): ER 1979-87.
Parascutellinia carneosanguinea (Kødrød Skjoldbæger): Mosen, DB 1973-1980, fundet i 1974, 1979.
Peziza ampelina (?) (en Bægersvamp): Mosen, kun ét fund: 17.05.1991 (ER).
Peziza ampliata (?) (en Bægersvamp): Mosen, kun ét fund: 03.06.1990 (ER).
Peziza apiculata (Spidssporet Bægersvamp): Mosen, på stærkt nedbrudt stub, kun ét fund: 02.08.1997 (KH).
Peziza badia (Leverbrun Bægersvamp): ER 1979-87.
Peziza depressa (Kastanjebrun Bægersvamp): Mosen, på jord, kun ét fund: 02.08.1997 (KH).
Peziza michelii (Gulkødet Bægersvamp): DB 1973-1980, 1984 (ER).
Peziza repanda (Udbredt Bægersvamp): DB 1973-1980.
Peziza succosa (?) (Gulmælket Bægersvamp): Mosen, kun få fund, DB 1973-1980, set 1985, 1986, 1988 (ER), FF: 09.09.1986 (ER).
Peziza succosella (en Bægersvamp): DB 1973-1980.
Peziza varia (Ved-Bægersvamp): Mosen, på pil, få fund, set i 1986, FF: 16.05.1989 (ER), SF: 04.06.1998 og 24.07.1998 (KH). - Fund bestemt til P. micropus og P. n. sp. (TL-0311) er medtaget her.
Pulvinula convexella (Pudebæger): 1984 (ER).
Sarcoscypha austriaca (Krølhåret Pragtbæger): Mosen, på rådnende gren på jorden, marts 2007. FF: 01.03.2007 (KiO).
Scutellinia scutellata (Frynset Skjoldbæger): Mosen, på træ, set flere år, DB 1973-1980, FF: 07.06.1983 (ER), SF: 28.05.2000 (TV), 21.11.2000 (ER).
Scutellinia umbrorum (en Skjoldbæger): Mosen, på jord og gammelt papir, kun ét fund: 10.08.1982 (SAE).
Tarzetta catinus (Gulbrun Pokalbæger): DB 1973-1980, 1985 (ER).
Tuber maculatum (Plettet Trøffel): DB 1973-1980.
Tuber rufum (Rødbrun Trøffel): DB 1973-1980.


SKIVESVAMPE

Ascocoryne cylichnium (Stor Sejskive): DB 1973-1980.
Ascocoryne sarcoides (Rødlilla Sejskive): DB 1973-1980.
Ascotremella faginea (Violet Bævreskive): Mosen, kun ét fund: 31.08.2005 (TL).
Bisporella citrina (Almindelig Gulskive): Mosen, talrig, ses næsten hvert år, ER 1979-87, FF: 09.09.1986 (ER).
Bryoscyphus marchantiae (Lungemos-Stilkskive): Mosen (uden for hegnet), ER 1979-87, muligvis fra TL.
Calloria neglecta (Nælde-Orangeskive): Mosen, sikkert almindelig, kun ét fund: 19.04.1995 (BTO).
Chlorociboria aeruginascens (Almindelig Grønskive): Mosen, (farvet træ), DB 1973-1980, kun ét fund: 26.03.2000 (TV).
Ciboria amentacea (Rakle-Knoldskive): Mosen, på nedfaldne rakler af rødel, FF: 26.03.1983 (ER), SF: 07.04.1987 (ER).
Ciboria betulae (Birkefrø-Knoldskive): ER 1979-87.
Crocicreas cyathoideum (Pokal-Stilkskive): Mosen, set 1985, 1986, 1989, kun ét fund: 13.07.1988 (ER).
Dematioscypha dematiicola (Mørk Hårskive): Mosen, kun ét fund: 28.10.2002 (ER & TL).
Geoglossum fallax (Småskællet Jordtunge): Mosen, kun ét fund, 31.08.2005 (TL).
Hymenoscyphus rhodoleucus (Rosa Stilkskive): ER 1979-87, muligvis fra TL.
Hymenoscyphus salicellus (?) (Pile-Stilkskive): ER 1979-87, muligvis fra TL (bestemt til conscriptus = calyculus).
Hymenoscyphus scutula (Almindelig Stilkskive): Søen (øerne), Mosen, talrig, set flere år, FF: 19.09.1988 (TV), SF: 14.06.1990 (ER).
Pezizella alniella (Ellekogle-Stilkskive): Mosen, på nedfaldne hunrakler af rødel, kun ét fund: 19.04.1995 (BTO), ER 1979-87.
Propolomyces versicolor (Vedsprængerskive): Mosen, på død, stående elm ved træflisstien, kun ét fund, 29.11.2001 (ER), 28.10.2002 (ER & TL).
Rhytisma acerinum (Ahorn-Rynkeplet): ER 1979-87.
Tympanis alnea: ER 1979-87 sensu hvem?


KERNESVAMPE

Camarops polysperma (Elle-Kulsnegl): Mosen, på rødel, kun få fund, FF: 28.11.1982 (TL), 06.10.1983 (DB, ER & TL), SF: 18.04.1998 (ER).
Daldinia loculata (en Bæltekugle): kun ét fund: 06.01.1974 (DB) (som D. concentrica).
Diaporthe forabilis (en kernesvamp): 05.02.1983 (EB & TL).
Diatrype bullata (Pile-Kulskorpe): Mosen, på tynde grene af pil, ER 1979-87, FF: 23.03.1988 (ER), SF: 07.08.2005 (DB).
Diatrype disciformis (Kant-Kulskorpe): DB 1973-1980.
Diatrype stigma (en Kulskorpe): DB 1973-1980.
Hypocrea pulvinata (Snyltende Kødkernesvamp): Mosen, på Birkeporesvamp, kun ét fund: 15.07.1984 (TL).
Hypomyces aurantius (?) (Almindelig Snylteskorpe): Mosen, på Læderporesvamp, FF: 28.09.1982 (TL), SF: 11.11.1984 (TL).
Hypomyces spadiceus (en Snylteskorpe): Mosen, på Tørve-Mælkehat, kun ét fund: 10.07.1985 (JV).
Hypoxylon fragiforme (Kuljordbær): DB 1973-1980.
Hypoxylon fuscum (Kegleformet Kulbær): ER 1979-87.
Hypoxylon multiforme (Foranderlig Kulbær): Mosen, set flere år, på birk, DB 1973-1980, FF: 19.10.1988 (ER).
Hypoxylon rubiginosum (Rustfarvet Kulbær): Mosen, på pil, kun ét fund: 03.09.1996 (TL).
Hypoxylon serpens (en Kulbær): ER 1979-87. Måske fejlbestemt?.
Kretzmaria deusta (Stor Kulsvamp): DB 1973-1980.
Lasiosphaeria ovina (en kernesvamp): Mosen, kun ét fund: 06.10.1983 (DB, ER & TL).
Lophodermium arundinaceum (Almindelig Fureplet): Mosen, sikkert almindelig, FF: 19.04.1995 (BTO).
Nectria cinnabarina (Almindelig Cinnobersvamp): DB 1973-1980, Mosen, på gren, 11.10.1988 (TV).
Nectria galligena (Askekræft): Mosen (nordvestlige del), kun ét fund, på kun 1-2-årigt skud af Ask: 24.2.2002 (EB).
Nemania serpens (Almindelig Kuldyne): Mosen, på ask, kun ét fund: 14.08.1983 (TL).
Peckiella torminosus (Mælkehatte-Snylteskorpe): Mosen, på Lactarius torminosus, kun ét fund: 11.09.1987 (ER).
Rosellinia aquila (en Kulkaviar): Mosen, kun ét fund: 06.10.1983 (DB, ER &TL).
Xylaria hypoxylon (Grenet Stødsvamp): DB 1973-1980.
Xylaria polymorpha (Kølle-Stødsvamp): DB 1973-1980.


DIVERSE SVAMPE

Paecilomyces farimosus (Puppe-Kølleskimmel): ER 1979-87.
Taphrina betulina (Heksekostsvamp): DB 1973-1980.
Taphrina epiphylla (Hvidel-Heksekostsvamp): Mosen, alm. (EB).
Uncinula adunca (en meldug): Mosen, på pileblade, kun ét fund: 28.10.2002 (ER &TL).


SLIMSVAMPE

Arcyria denudata (Karminrød Skålsvøb): ER 1979-87.
Badhamia lilacina (en slimsvamp): ER 1979-87.
Badhamia utricularis (en slimsvamp): Mosen, kun ét fund: 01.09.1988 (ER).
Ceratiomyxa fruticulosa (en slimsvamp): ER 1979-87.
Dictydiaethalium plumbeum (Blygrå Netskorpe): ER 1979-87. Måske fejlbestemt?
Didymium squamulosum (en slimsvamp): ER 1979-87.
Enteridium lycoperdon (Skinnende Støvpude): Mosen, ses de fleste år, tidligere almindelig på ellestammer om foråret, men ses nu stadigt sjældnere, DB 1973-1980, FF: 12.05.1979 (ER), SF: 28.05.2005 (TV).
Fuligo septica (Troldsmør): Søen (øerne), i birkeskov på søens vestside, Mosen, kun få fund, DB 1973-1980, 07.08.1989 (TV).
Hemitrichia clavata (en slimsvamp): ER 1979-87.
Lycogala epidendrum (Rødært): Mosen, på træ, set flere år, DB 1973-1980, FF: 02.10.1986 (ER), SF: 07.08.2005 (DB).
Metatrichia vesparium (en slimsvamp): ER 1979-87.
Physarum nutans (Nikkende Støvknop): ER 1979-87.
Stemonitis fusca (Sodbrun Støvkølle): ER 1979-87.
Trichia decipiens (en Hårbold): ER 1979-87.
Trichia varia (Foranderlig Hårbold): ER 1979-87.
Tubifera ferruginea (Kanel-Støvrør): ER 1979-87.

Fakta
Kommune: Gentofte
Areal: 53 hektar
Ejerforhold: Gentofte Kommune

De tre alvorligste trusler:
- Sejlads
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Afskæring af spildevand
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 445
Sidste måned: 1167

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet