Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gentofte Sø

Oversigt over laver 2009
Oversigt over laver fundet i Gentofte Sø og Insulinmosen
Thomas Vikstrøm, 25. maj 2009, senest opdateret 21-10-2009

Finderes og bestemmeres initialer:

AJ = Anders Juel
BO = Bent Odgaard
DB = David Boertmann
ECB = Erik Buchwald
SA = Sara Alstrup
SNC = Steen N. Christensen
TV = Thomas Vikstrøm
US = Ulrik Søchting

Mindre almindelige arter er markeret med en asterisk (*)

Alm. mankelav (Bryoria fuscescens): SNC 1986
*Grå(?) mankelav (B. cfr. implexa (vrangiana): SNC 1986
*Busket skæglav (Usnea subfloridana): US + ECB 1983, SNC 1986, AJ 2009
Alm. slåenlav (Evernia prunastri): SNC 1986
Grå fyrrelav (Pseudevernia furfuracea): US + ECB 1983
Olivenbrun kruslav (Tuckermanopsis (Cetraria) chlorophylla): US 1981, US + ECB 1983, SNC 1986
*Gul kruslav (Vulpicida (Cetraria) pinastri): US + ECB 1983
*Farve-skållav (Parmelia saxatilis): US + ECB 1983
Rynket skållav (P. sulcata): DB 1974, US 1981, US + EB 1983, SNC 1986, BO 1989
Glinsende skållav (P. glabratula): US + ECB 1983
Blågrå papirlav (Platismatia glauca): US 1981, US + ECB 1983, SNC 1986
Alm. kvistlav (Hypogymnia physodes): DB 1974, US 1981, US + ECB 1983, SNC 1986
Finger-kvistlav (H. tubulosa): US + ECB 1983, SNC 1986
Gul stolpelav (Parmeliopsis ambigua): US 1981, US + ECB 1983
By-kantskivelav (Lecanora conizaeoides): US 1981, US + ECB 1983, SNC 1986
Tørv-skivelav (Placynthiella (Lecidea) uliginosa): US + ECB 1983
Småskællet muslinglav (Hypocenomyce scalaris): US + ECB 1983
Brungrøn bægerlav (Cladonia chlorophaea): US 1981, US + ECB 1983
Bleggrøn bægerlav (C. fimbriata): US + ECB 1983, SNC 1986
Træfods-bægerlav (C. coniocraea): US 1981, US + ECB 1983
*Lav bægerlav (C. humilis) TV + SA 2008
Stød-bægerlav (C. ochrochlora) TV + SA 2008
Kliddet bægerlav (C. ramulosa) TV + SA 2008
*Fingerskjoldlav (Peltigera hymenina (lactucifolia)): US 1981, US + ECB 1983
Alm. væggelav (Xanthoria parietina): SNC 1986
Spæd rosetlav (Physcia tenella): SNC 1986
Liden sortskivelav (Amandinea (Buellia) punctata): US + ECB 1983, SNC 1986
Alm. støvlav (Lepraria incana): US 1981, US + ECB 1983, SNC 1986
By-snosporelav? (Scoliciosporum chlorococcum?) US + ECB 1983

Fakta
Kommune: Gentofte
Areal: 53 hektar
Ejerforhold: Gentofte Kommune

De tre alvorligste trusler:
- Sejlads
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Afskæring af spildevand
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 629
Sidste måned: 1167

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet